+420 735 158 122

(10:00 - 18:00)

Herbalus.czHerbalus.sk
Herbalus Logo

Zinek - 30 prokázaných zdravotních přínosů jeho suplementace

Vitaminy a minerály

Co je zinek? Jak nás ovlivňuje? Co působí jeho nedostatek? Seznamte se s mimořádně širokou škálou zdraví prospěšných účinků zinku na organismus.

Tomáš Konieczny

Tomáš Konieczny

Zakladatel a jednatel

Sdílejte článek:

Zinek - 30 prokázaných zdravotních přínosů jeho suplementace
5 nejdůležitějších bodů článku
 • Role zinku v organismu
 • Zdravotní přínosy zinku
 • Kde se nachází zinek?
 • Nedostatky a příčiny nedostatku zinku
 • Interakce zinku s léky a jinými živinami

 

Zinek je pro naše tělo nezbytný minerál. Je druhým nejhojněji zastoupeným mikroživinovým prvkem v těle a má mimořádně důležitou funkci při ochraně zdraví.

 

Zinek - vlastnosti

Zinek je esenciální minerál, druhý nejrozšířenější v těle (po železe), který hraje zásadní roli ve všech tkáních, orgánech a tekutinách v těle.

 

Zinek je nezbytným katalyzátorem pro více než 300 enzymů (včetně SOD-1, pyruvátkarboxylázy, alkoholdehydrogenázy, enzymů obnovujících sekundární ubichinon, odbourávání homocysteinu, syntézy hemu, syntézy inzulinu, retinol-vázajících proteinů, aromatázy).

 

Jako kofaktor se podílí na syntéze a metabolismu sacharidů, tuků, proteinů, nukleových kyselin a dalších mikroživin.

Zinek hraje také roli v:

 • Správném růstu a vývoji,
 • fungování imunitního systému,
 • hojení ran,
 • srážení krve,
 • funkci štítné žlázy,
 • fungování smyslů: chuti, zraku a čichu.

Ionty tohoto kovu se podílejí na buněčných procesech včetně:

 • stabilizace buněčných struktur,
 • modifikace transkripce a opravy DNA,
 • indukce nebo inhibice apoptózy,
 • aktivace nebo inhibice enzymů,
 • regulace přenosu buněčných signálů,
 • udržování rovnováhy mezi oxidačními a redukčními procesy.

Přestože plní tyto důležité funkce, neukládá se v těle a vyžaduje pravidelný přísun se stravou.

 

Zinek se nejsnáze vstřebává z bílkovin obsažených v mase. Zelenina je horším zdrojem, protože obsahuje fytáty, sloučeniny, které brání vstřebávání zinku.

 

Protože zinek hraje důležitou roli v imunitním systému, přispívá jeho nedostatek ke vzniku mnoha onemocnění.

 

Nedostatkem zinku jsou ohroženi zejména lidé s poruchami trávení a vstřebávání, vegetariáni, těhotné a kojící ženy, alkoholici a lidé se srpkovitou anémií.

 

zinek

 

Zinek a mitochondrie

Zinek zvyšuje aktivitu ATPázy v mitochondriích.

 

Podílí se na ochranném enzymu, superoxid dismutáza - SOD, který odstraňuje volné radikály a vyskytuje se v cytosolu a v mitochondriálním mezimembránovém prostoru. Deficit zinku proto vede k poškození mitochondrií a k jejich snížené funkci.

 

TIP na související článek: Co jsou to mitochondrie a proč je důležité je posílit?

 

Zinek působí ochranně proti volným radikálům tím, že:

 • inhibuje prooxidační enzymy syntázu oxidu dusnatého (iNOS) a NADPH oxidázu,
 • zvyšováním hladiny glutathionu (GSH) glutathionperoxidázy, superoxidu dismutázy (SOD) a katalázy,
 • stabilizace buněčných membrán.

 

Studie na potkanech ukázaly, že příjem zinku zvyšuje elektronový transportní systém a oxidativní fosforylaci v jaterních mitochondriích, což zvyšuje produkci energie (ATP) v jaterních buňkách.

 

 

Zdravotní benefity zinku

Zinek jako silný antioxidant

Zinek je důležitou součástí antioxidační bariéry těla, která chrání před volnými radikály. Správná hladina tohoto prvku ovlivňuje aktivitu antioxidačních enzymů včetně superoxidu dismutázy (SOD).

 

Dostatečné množství zinku v těle může chránit DNA před oxidačním poškozením. Bylo prokázáno, že ženy užívající zinek měly menší poškození DNA způsobené reaktivními formami kyslíku. Toto poškození je považováno za marker pro hodnocení oxidačního stresu.

 

Studie u starších lidí ukázala, že užívání zinku snižuje množství škodlivých peroxidů v krvi.

 

Věděli jste?

Zinek také pomáhá předcházet poškození kožních buněk v důsledku oxidačního stresu a bakteriálních toxinů.

 

Zinek snižuje zánět

Zinek je přítomen ve struktuře proteinu A20, který je zodpovědný za regulaci aktivace prozánětlivého faktoru NFκB29. Jeho přítomnost v tomto proteinu snižuje produkci zánětlivých cytokinů a potlačuje zánět.

 

U starších pacientů (často s nedostatkem zinku) bylo prokázáno, že užívání zinku inhibuje zánět a snižuje hladiny cytokinů a dalších zánětlivých markerů.

 

Zinek také účinně působí na zánět spojený s nemocemi, jako je syndrom dráždivého tračníku, akné a astma.

 

Zinek řídí buněčnou smrt

Jak vysoké, tak nízké intracelulární koncentrace zinku mohou vyvolat apoptózu (buněčnou smrt) u mnoha typů buněk.

 

Zinek pro imunitu

Zinek je nezbytný pro normální vývoj a funkci mnoha imunitních buněk. Nedostatek tohoto prvku může vést ke zhoršení imunity a zvýšit riziko bakteriálních, virových a parazitárních infekcí.

 

U klinických stavů spojených s imunodeficitem, jako je srpkovitá anémie, infekce HIV a Downův syndrom, může užívání zinku obnovit přirozenou aktivitu NK buněk, produkci lymfocytů a odolnost vůči infekcím.

 

Studie u pacientů s HIV a nízkou hladinou zinku v krvi naznačují, že dlouhodobá suplementace je spojena s méně častými infekcemi a nižším rizikem selhání imunity.

 

Suplementace však musí být prováděna s opatrností, protože nadbytek zinku může zhoršit příznaky některých onemocnění souvisejících s imunitou.

 

Příznivé účinky užívání zinku byly zaznamenány také u lidských infekčních onemocnění, včetně infekce shigelóza, tuberkulózy, leishmaniózy, hepatitidy C a běžného nachlazení. Mechanismus účinku zinku byl založen na zvýšení produkce Th1 lymfocytů spojené se stimulací imunitní odpovědi.

 

TIP: Skvělým způsobem jak podpořit funkcni imunitního systému je užívání kanabidiolu neboli CBD, a to ideálně ve formě kapek či kapslí. Tato nepsychoaktivní složka konopí významnou měrou podporuje funkci naší obranyschopnosti.

 

cbd produkty herbalus

 

Zinek může snížit autoimunitní reakce

Lidé s autoimunitními chorobami mají často nedostatek zinku. Studie ukazují, že zinek může potlačit nežádoucí imunitní reakce (např. autoimunitu a odmítnutí transplantace) tím, že indukuje regulační T-buňky.

 

U pacientů s revmatoidní artritidou byly po užívání zinku pozorovány pozitivní změny týkající se snížení otoků kloubů a ranní ztuhlosti.

 

Zinek nezbytný pro mozek a nervový systém

Nejvyšší hladiny zinku se nacházejí v mozku, kde tento prvek moderuje vedení nervových signálů na synapsích.

 

Dvojitě zaslepená studie u dětí ukázala, že užívání zinku zajišťuje lepší neuropsychologické výsledky, zejména pozornost a rozumové schopnosti, ve srovnání s kontrolní skupinou, která zinek neužívala.

 

Náhodná studie dále ukázala, že užívání zinku u kojenců a malých dětí vede ke zvýšené aktivitě, lepšímu mentálnímu vývoji a motorickým funkcím.

 

Užívání zinku dokázalo zlepšit kognitivní schopnosti u pacientů s nedostatkem zinku, kteří prodělali ischemickou cévní mozkovou příhodu.

 

U starších pacientů s Alzheimerovou chorobou chrání léčba zinkem před zhoršením kognitivních funkcí tím, že snižuje hladinu volné mědi v krvi, která může být pro mozek toxická.

 

Zinek může léčit duševní poruchy

Studie na mužích se schizofrenií zjistila, že zinek v kombinaci s risperidonem (antipsychotickým lékem) zmírňuje mnoho příznaků spojených s touto nemocí, jako jsou agrese, halucinace a bludy. Tento účinek se částečně připisuje antioxidačním a antidepresivním vlastnostem.

 

Studie na skupině pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou ukázala, že přidání zinku k léčbě fluoxetinem pomohlo účinněji zmírnit příznaky.

 

Kromě toho zinek tlumí uvolňování a přenos glutamátu, a může tak zmírňovat příznaky obsedantně-kompulzivní poruchy.

 

V kombinaci s methylfenidátem (stimulantem CNS) snížilo užívání zinku hyperaktivitu a impulzivitu u dětí s ADHD.

 

zinek

 

Zinek může předcházet autismu

Studie ukázala, že autisté mají ve srovnání s neautisty nižší hladinu zinku. Závažnost autistických příznaků (tj. hyperaktivita, porucha pozornosti, oční kontakt, přecitlivělost na zvuky a záchvaty) se po léčbě zinkem a vitaminem B677 snížila.

 

Nedávné studie zjistily, že zinek může pomoci zvrátit změny v mozkových buňkách u lidí s autismem.

 

Zinek může zlepšit náladu

Užívání zinku prokázalo účinnost při léčbě poruch nálady (deprese a úzkosti).

 

Zinek měl také vliv na zvýšení hladiny neurotrofického faktoru odvozeného od mozku (BDNF), jehož hodnoty jsou u lidí s depresí nízké.

 

TIP: V souvislosti se zlepšením nálady, odbouráním úzkostí, depresí a zvýšením produktivity je vynikajícím pomocníkem přírodní látka zvaná kratom. V neposlední řadě kratom také tlumí bolest a pomáhá s běžnými sezónními onemocněními.

 

kratom

 

Zinek může být účinný při zmírňování alergií a astmatu

Nízké hladiny zinku v krvi jsou spojeny s těžšími příznaky astmatu u dětí. Studie ukázala, že užívání zinku zlepšila u dětí s astmatem příznaky, jako je kašel, sípání a dušnost.

 

Běžnou příčinou alergické rinosinusitidy u mnoha lidí jsou alergeny, jako jsou pyly trav. Bylo prokázáno, že v takových případech může konzumace zinku regulovat nežádoucí reakce nadměrné imunitní odpovědi tím, že inhibuje proliferaci cytokinů. Užívání zinku proto může být slibným nástrojem pro léčbu alergií bez negativního ovlivnění imunitního systému.

 

Zinek zmírňuje chronický únavový syndrom (CFS)

Jedna studie zjistila, že u pacientů s chronickým únavovým syndromem (CFS) byla hladina zinku výrazně nižší než u jiných kontrolních skupin, což souviselo s mnoha příznaky chronického únavového syndromu.

 

Byl učiněn závěr, že zinek může být účinný při zmírňování příznaků CFS díky svým antioxidačním a protizánětlivým vlastnostem.

 

Lidé s CFS navíc často trpí zánětlivým onemocněním střev. Léčba děravého střeva protizánětlivými a antioxidačními látkami, včetně zinku, u pacientů s CFS vedlo k výraznému zlepšení příznaků.

 

Zinek může být užitečný při léčbě epilepsie

Několik studií zaznamenalo výrazné snížení hladiny zinku v krvi u pacientů s epilepsií rezistentních na léčbu.

 

Studie u dětí s epilepsií odhalila, že užívání zinku významně snížila frekvenci záchvatů u léčených dětí.

 

Zinek pomáhá chránit střeva

Zinek ovlivňuje utěsnění epitelu trávicího traktu a posiluje ochrannou bariéru, což může hrát významnou léčivou roli při onemocněních trávicího traktu (např. zánětlivá onemocnění střev, rakovina, kolitida).

 

Pacienti s Crohnovou chorobou mají zvýšenou propustnost tenkého střeva. Bylo prokázáno, že užívání zinku může snížit propustnost střevní bariéry u pacientů s remisí tohoto onemocnění. Zlepšení funkce střevní bariéry může dokonce pomoci snížit riziko relapsu.

 

Studie u pacientů se zažívacími potížemi ukázala, že zánět u rakoviny žaludku vyvolané H. pylori souvisí s nízkou hladinou zinku. Tento prvek může potlačovat zánět žaludku a snižovat riziko vzniku rakoviny v tomto orgánu.

 

V jedné studii zinek stabilizoval střevní buněčnou sliznici a snížil poškození trávicího traktu tím, že posílil reparační procesy ve střevě u potkanů a myší.

 

 

Zinek urychluje hojení ran a obnovu tkání

Nedostatek zinku zpomaluje proces hojení ran.

 

Podávání zinku pacientům s diabetem pomohlo zhojit kožní vředy.

 

Studie na zvířatech a lidech ukazují, že podávání zinku může urychlit hojení tkání po operacích a popáleninách.

 

Zinek zlepšuje kondici pokožky

Užívání zinku se ukázalo jako prospěšné při řadě kožních onemocnění a potíží, jako je akné vulgaris, růžovka, ekzém, lupénka, melasma, bradavice a lupy.

 

TIP na související článek: Ekzém, lupy a vyrážka - to vše je spojeno s dermatitidou.

 

Bylo také prokázáno, že užívání zinku je účinné při léčbě některých zánětlivých kožních onemocnění, jako je lupénka a ekzém, pravděpodobně díky protizánětlivým a antioxidačním vlastnostem zinku.

 

U lidí s acne vulgaris, kteří dostávali perorální zinek, došlo k výraznému zlepšení příznaků ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo.

 

Studie u lidí s rosaceou (chronické zánětlivé onemocnění charakterizované sklonem k zarudnutí obličeje, infiltráty a papulkami vznikajícími v důsledku prosakování cév) ukázala, že perorální užívání zinku dokázalo zmírnit příznaky tohoto onemocnění.

 

Zinek je účinný při léčbě genitálního herpesu (genitální bradavice způsobené virem Herpes simplex (HSV)).

 

Zinek může také léčit seboroickou dermatitidu a lupy. Studie ukazují, že šampony s obsahem zinku mohou významně snížit zánět spojený s lupy.

 

Osteom (latinsky melasma) je porucha kožní pigmentace, která způsobuje hnědé zabarvení kůže. Léčba zinkem dokázala snížit závažnost této poruchy.

 

Zinek také chrání před poškozením kůže od slunce, které může způsobit stárnutí kůže a dokonce i rakovinu. Studie prokázaly, že perorální užívání zinku má v tomto případě ochranný účinek proti ultrafialovému (UV) záření.

 

TIP: CBD mast - ORIGINÁL je vysoce efektivní při léčebě jakýchkoliv kožních potíží.

 

CBD mast

 

Zinek může zabránit vypadávání vlasů

Zinek díky svým antimikrobiálním, protizánětlivým a antiandrogenním účinkům při lokální aplikaci na pokožku hlavy zvyšuje hustotu vlasů. V klinické studii lokálně aplikovaný zinek zlepšil růst vlasů u mužů.

 

V jiné studii, které se zúčastnily ženy se syndromem polycystických vaječníků (PCOS), se ukázalo, že užívání zinku má příznivý vliv na řadu příznaků, včetně vypadávání vlasů.

 

Zinek přispívá ke zdravým kostem

Studie prokázaly, že zinek zabraňuje úbytku kostní hmoty, a může tak zvyšovat hustotu a pevnost kostí. Kromě toho bylo prokázáno, že užívání zinku zvyšuje u zdravých mužů hodnoty ovlivňující tvorbu kostí (tj. ALP, BAPE a BAP-M).

 

Díky svým účinkům na zpevnění kostí chrání zinek před mnoha onemocněními souvisejícími s kostmi a jejich komplikacemi.

 

Zinek může být užitečný při onemocnění ledvin

Změny koncentrací stopových prvků včetně zinku u dialyzovaných pacientů mohou ovlivnit zánět a oxidační stres. Doplňování zinku snížilo zánět u dialyzovaných pacientů. 

 

Užívání zinku u pacientů s chronickým onemocněním ledvin podstupujících hemodialýzu zlepšuje celkovou funkci ledvin a snižuje komplikace, jako je oxidační stres a zánět, vysoká hladina cholesterolu, anémie, infekce a poruchy imunity.

 

Zinek může chránit játra

U pacientů s nealkoholickou cirhózou zlepšilo doplňování zinku funkci jater a zabránilo nadměrnému hromadění mědi, které může tento orgán poškodit.

 

Zinek také zlepšil výsledky pacientů s hepatitidou C.

 

Zinek může zlepšovat citlivost na inzulín a předcházet cukrovce

Zinek aktivuje inzulínové signální dráhy tím, že se váže na inzulínový receptor. V důsledku toho zlepšuje citlivost buněk slinivky břišní na inzulin. Ionty zinku snižují nadměrnou sekreci inzulinu buňkami slinivky břišní, což pomáhá chránit slinivku břišní před poškozením.

 

Pacienti s diabetem 2. typu mají často nedostatek zinku. Vzhledem k úloze zinku v metabolismu inzulinu může nedostatek zinku vést ke zvýšené inzulinové rezistenci. Studie na skupině žen zjistila, že vyšší příjem zinku ve stravě může snížit riziko vzniku diabetu 2. typu. Několik studií prokázalo, že užívání zinku snižuje hladinu cukru v krvi nalačno a zlepšuje citlivost na inzulin u zvířat i lidí s diabetem.

 

Zinek také snižoval závažnost diabetické neuropatie (bolesti nervů), oxidační stres, hladinu cholesterolu a triglyceridů u pacientů s diabetem 2. typu.

 

Zinek může pomoci při hubnutí

Nedostatek zinku může vést ke snížené tvorbě leptinu, hormonu, který hraje roli v regulaci chuti k jídlu a hmotnosti. Bylo prokázáno, že doplňování nedostatku zinku u mužů vede ke zvýšení hladiny leptinu v krvi.

 

ovoce a zelenina

 

Zinek může snižovat riziko metabolického syndromu

Metabolický syndrom zahrnuje obezitu, inzulinovou rezistenci, vysoký krevní tlak a vysokou hladinu cholesterolu, což může vést ke zvýšenému riziku vzniku srdečních onemocnění a cukrovky 2. typu.

 

Ve studii u dětí s metabolickým syndromem bylo zjištěno, že užívání zinku snižuje inzulinovou rezistenci, oxidační stres, zánět, hladinu cukru v krvi, hladinu cholesterolu a nadměrnou tělesnou hmotnost.

 

Zinek může podporovat funkci štítné žlázy

Bylo prokázáno, že užívání zinku má u lidí příznivý vliv na funkci štítné žlázy.

 

Nedostatek zinku ovlivňuje nízké hladiny hormonů štítné žlázy trijodtyroninu (T3) a volného tyroxinu (FT4) v krvi, což způsobuje zhoršenou funkci štítné žlázy a dokonce hypotyreózu.

 

U pacientů s hypotyreózou podstupujících antityreoidální léčbu (s mírným až středním nedostatkem zinku) dokázalo užívání zinku normalizovat hladiny hormonů štítné žlázy (T3 a FT3) v krvi a zlepšit funkci štítné žlázy.

 

Doplňování zinku mělo pozitivní vliv na zvrácení škodlivých účinků záření vyzařovaného počítačovým monitorem na hladiny hormonů štítné žlázy.

 

 

Zinek může mít pozitivní vliv na zdraví ústní dutiny

Nedostatek zinku může vést k nadměrné tvorbě zubního plaku a zhoršovat zánětlivé procesy spojené s onemocněním dásní.

 

Bylo prokázáno, že výplachy ústní dutiny přípravky na bázi zinku jsou účinné při redukci zubního plaku.

 

Zinek řídí srážení krve

Zinek se podílí na regulaci jak antikoagulačních (zabraňujících tvorbě sraženin), tak protrombotických faktorů vytvářejících krevní sraženiny. 

 

Příliš vysoká hladina zinku v krvi proto může způsobit nadměrnou srážlivost, zatímco nízká hladina zinku v krvi vede k prodloužení doby srážlivosti krve. Oba stavy vedou k poruše agregace krevních destiček a abnormální srážlivosti. Jedna studie ukázala, že obnovení normální hladiny zinku u mužů s jeho nedostatkem vedlo k normalizaci agregace krevních destiček a doby srážení krve.

 

Zinek může zvýšit plodnost a reprodukční schopnost mužů

Velké množství zinku se nachází v prostatě a varlatech a podílí se na syntéze testosteronu. Vyšší hladiny zinku v těle mají pozitivní vliv na počet, pohyblivost a životaschopnost spermií.

 

Zinek se podílí na stabilizaci buněčných membrán a DNA, snižuje oxidační poškození a zvyšuje spermatogenezi - tvorbu nových spermií. U neplodných mužů (s nízkou hladinou testosteronu) zvyšovalo užívání zinku počet spermií, testosteron, dihydrotestosteron (DHT) následně ovlivňující plodnost.

 

Zinek může ovlivněním tvorby testosteronu zvýšit libido a sexuální výkonnost u mužů s erektilní dysfunkcí (kteří mají často nedostatek testosteronu).

 

TIP: Na podporu tvorby testosteronu jsme vytvořili unikátní produkt TESTOSTERONUS, obsahující mimo jiné i zinek, který zásadním způsobem ovlivňuje růst svalů, sílu, vytrvalost, spalování tuků, sexuální funkčnost, apetit, sebevědomí, kognitivní funkce, psychickou pohodu a mnoho dalšího.

 

info testoq

 

Zinek je prospěšný pro zdraví žen

Nedostatek zinku je spojen s hormonální nerovnováhou, která může vést k problémům s funkcí vaječníků, poruchám menstruace a neplodnosti. Účinky zinku jsou pravděpodobně způsobeny inhibicí metabolismu prostaglandinů v děloze, což vede ke snížení bolestivých křečí v podbřišku. Několik studií prokázalo, že perorální podávání zinku dokázalo snížit intenzitu a délku trvání menstruačních bolestí u žen.

 

Studie ukázaly, že doplňování zinku u žen s PCOS může snížit hladinu inzulinu a zmírnit příznaky onemocnění. Ženy s endometriózou vykazují nízké hladiny zinku v krvi. Jedna studie zjistila, že příjem antioxidantů (tj. vitaminu C, vitaminu E, selenu a zinku) nepřímo úměrně souvisí se závažností progrese endometriózy u žen, což naznačuje, že zinek může zpomalit progresi tohoto onemocnění.

 

Zinek může předcházet očním chorobám

Zinek má schopnost snižovat oxidační stres a zánět (inhibicí NADPH oxidázy a NF-κB). Oxidační stres přispívá k rozvoji diabetické retinopatie. Zinek může chránit před touto komplikací tím, že zabraňuje změnám na sítnici a neovaskularizaci.

 

Předpokládá se, že věkem podmíněná makulární degenerace je způsobena oxidačním stresem. Klinické studie prokázaly, že užívání zinku zabraňuje oxidačnímu poškození sítnice a může zpomalit progresi tohoto onemocnění.

 

lidské oko

 

Zinek může léčit poruchy sluchu

Bylo zjištěno, že lidé s tinnitem (zvoněním v uších) mají nižší hladinu zinku v krvi. Jedna studie zjistila, že doplňování zinku (50 mg/den) po dobu dvou měsíců dokázalo snížit intenzitu zvonění v uších u 82 % pacientů.

 

Zinek má ochranný účinek na sluchový orgán tím, že aktivuje enzym SOD, který působí proti volným radikálům mimo jiné ve strukturách ucha (hlemýžď a předsíň). Jedna studie zjistila, že užívání zinku může významně snížit výskyt zánětu středního ucha u dětí.

 

Nedostatek zinku

Příznaky nedostatku zinku

Mezi příznaky nedostatku zinku patří bílé skvrny na nehtech, problémy s viděním za soumraku, vypadávání vlasů, afty, oslabení imunity, poškození nervových vláken, chudokrevnost, problémy s hojením ran, únava a problémy se soustředěním.

 

Nedostatek zinku se projevuje opožděným růstem, nechutenstvím, zhoršenou imunitou a náchylností k infekcím.

 

V závažnějších případech způsobuje nedostatek zinku vypadávání vlasů, průjmy, zhoršenou ostrost chuti, úbytek hmotnosti, opožděné pohlavní dozrávání, impotenci, nedostatek testosteronu (hypogonadismus) u mužů a kožní léze.

 

Příčiny nedostatku zinku

Nedostatečný příjem zinku

 

Nedostatek zinku může být způsoben nedostatečným příjmem zinku ze stravy.

 

Zvýšené riziko nedostatku zinku mají vegetariáni. Jejich strava je navíc obvykle bohatá na luštěniny a obiloviny, které obsahují fytáty, jež vážou zinek a brání jeho vstřebávání.

 

Nedostatečná absorpce zinku

 

Několik gastrointestinálních onemocnění může způsobit nedostatečné vstřebávání zinku, včetně:

 • cystická fibróza
 • zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba)
 • syndrom krátkého střeva

Zvýšená ztráta zinku

 • dlouhodobý průjem
 • onemocnění ledvin
 • cirhóza
 • alkoholismus
 • krvácení (střevní paraziti a silné menstruační krvácení)
 • chronická zánětlivá onemocnění doprovázená zvýšenou hladinou IL-1
 • hemolytické anémie, jako je srpkovitá anémie a talasemie
 • nadměrné pocení a cvičení
 • cukrovka I. a II. typu.

 

Testování zinku

Hodnocení stavu zinku je obtížné, protože neexistují žádné citlivé nebo specifické biomarkery pro zjištění nedostatku zinku u lidí. Proto se doporučuje vyšetření intracelulární hladiny, které odráží nejaktuálnější hodnotu.

 

Zinek v krvi

Ukazuje hladinu výměnného zásobníku zinku, který se nachází v kostech, játrech a krvi. Normální hodnoty zinku v plazmě/séru se pohybují v rozmezí 10,7 až 23,0 µmol/l.

 

Plazmatické koncentrace zinku se mění také v reakci na stres, infekci, jídlo, krátkodobé hladovění a hormonální stav.

 

zinek v krvni

 

Intracelulární zinek

Krevní sérum obsahuje pouze 1-2 % celkového množství zinku přítomného v našem těle, 85 % je přítomno v červených krvinkách, takže pro správné měření je naprosto nezbytné analyzovat intracelulární hodnoty.

 

Standard pro zinek měřený intracelulárně 9 - 12 mg/l.

 

Zinek v moči

Hladiny zinku v moči se obvykle pohybují v rozmezí 0,3 až 0,6 mg/den. Měření zinku ve 24hodinovém vzorku moči je užitečné při diagnostice nedostatku zinku u zdravých jedinců. V důsledku nedostatku zinku se vylučování zinku močí snižuje.

 

Zdroje zinku

Potraviny zvláště bohaté na zinek:

 • červené maso,
 • játra,
 • drůbež,
 • ústřice,
 • vejce,
 • fazole,
 • ořechy,
 • mořské plody (krabi, humři),
 • celozrnné výrobky,
 • mléčné výrobky (sýry).

 

 

Požadavky těla na zinek

Doporučená denní dávka (RDA)255 pro zinek:

Věk

Muži

Ženy

Těhotenství

Kojení

0-6 měsíců

2 mg

2 mg

   

7-12 měsíců

3 mg

3 mg

   

1-3 roky

3 mg

3 mg

   

4-8 let

5 mg

5 mg

   

9-13 let

8 mg

8 mg

   

14-18 let

11 mg

9 mg

12 mg

13 mg

Nad 19 let

11 mg

8 mg

11 mg

12 mg

Optimální dávky zinku se však mohou u jednotlivých osob lišit. Doporučuje se užívat 15 mg denně preventivně a 30 mg v případě nedostatku.

 

Interakce zinku s léky

Antibiotika

Chinolony a tetracykliny snižují střevní absorpci zinku. Užívání antibiotik nejméně 2 hodiny před nebo 4-6 hodin po užití zinku tuto interakci minimalizuje.

 

Penicilamin

Zinek může snižovat absorpci a účinnost penicilinu, léku používaného k léčbě revmatoidní artritidy a Wilsonovy choroby. Zinek a penicilamin by se měly užívat s odstupem nejméně 2 hodin.

 

Léky na hypertenzi

Inhibitory ACE a blokátory angiotenzinových receptorů, které se používají k léčbě vysokého krevního tlaku, mohou snižovat koncentraci zinku v krvi.

 

Diuretika

Dlouhodobé užívání thiazidových diuretik může snížit hladinu zinku a zvýšit jeho vylučování močí až o 60 %.

 

Interakce zinku s živinami

Vápník

Nadbytek vápníku ve stravě snižuje vstřebávání zinku. Přípravky s vápníkem a zinkem by měly být vždy užívány odděleně.

 

Měď

Užívání zinku může interferovat s absorpcí mědi a způsobit její nedostatek, který byl zaznamenán u lidí užívajících až 600 mg zinku denně. Při delším užívání zinku je vhodné užívat měď.

 

Železo

Vysoké dávky zinku mohou narušovat vstřebávání železa. Doplňky železa užívané společně s doplňky zinku nalačno mohou inhibovat vstřebávání zinku.

 

Vitamin B6 a hořčík

Užívání zinku by mělo být zahájeno až po doplnění hladiny hořčíku. Kromě toho se při užívání vitamínu B6 zvyšuje spotřeba zinku, který je třeba doplnit.

 

info magne energie

 

Vitamin A

Bylo prokázáno, že zinek zvyšuje hladinu vitaminu A v krvi.

 

Alkohol

Alkohol snižuje vstřebávání zinku a zvyšuje jeho vylučování močí.

 

Bílkoviny

Bílkoviny zvyšují vstřebávání zinku.

 

Kyselina chlorogenová

Kyselina chlorogenová (obsažená v kávě) může snižovat vstřebávání zinku.

 

Fytáty

Fytáty a vláknina (obsažené v zelenině, celozrnných obilovinách, obilovinách a luštěninách) se vážou na zinek a brání jeho vstřebávání.

 

Nežádoucí účinky zinku

Nežádoucí účinky spojené s vysokým příjmem zinku (užívání více než 200 mg zinku denně) zahrnuje: nevolnost, zvracení, průjem, ztrátu chuti k jídlu a bolesti hlavy.

 

Dlouhodobý příjem zinku v dávkách 50-300 mg/den může vést k nedostatku mědi a železa, snížení imunity a toxickým účinkům na nervový systém.

 

 

Autor: Tomáš Konieczny

 

Na kvalitě a správnosti informací, které s vámi sdílíme v našich článcích, nám záleží stejně jako na našich produktech samotných. Pokud jste našli v našem článku nějakou chybu, překlep či nesrovnalost, dejte nám vědět na info@herbalus.cz nebo nám zavolejte na číslo +420 735 158 122.

 

Kdo je autorem tohoto článku? 

 

Tomáš Konieczny - Herbalus

 

Bc. Tomáš Konieczny
Narozen 4.7.1992 v Třinci
Vystudoval ekonomický obor, celý život se však věnoval cestovnímu ruchu, zdravému životnímu stylu, konopí a zkoumání jeho vlivu na lidské zdraví.
Zakladatel a jednatel firmy Herbalus, kde stojí mimo jiné za vývojem produktů a objevováním přínosu konopí a mnoha dalších látek v různých fyzických či psychických aspektech zdraví.