+420 735 158 122

(10:00 - 18:00)

Herbalus.czHerbalus.sk
Herbalus Logo

Hypertenze (vysoký krevní tlak) - příčiny, příznaky a léčba

|
Srdce

Arteriální hypertenze, lidově nazývaná také jako "vysoký krevní tlak" je velmi častým civilizačním onemocněním, tj. onemocněním, které se vyskytuje ve vysoce rozvinutých zemích a společnostech. Co jej způsobuje? Jak jej poznat, diagnostikovat a léčit?

Tomáš Konieczny

Tomáš Konieczny

Zakladatel a jednatel

Sdílejte článek:

Hypertenze (vysoký krevní tlak) - příčiny, příznaky a léčba
5 nejdůležitějších bodů článku
 • Normy krevního tlaku
 • Jaké jsou příznaky hypertenze
 • Příčiny vysokého krevního tlaku
 • Diagnostika hypertenze
 • Léčba vysokého krevního tlaku

 

Toto onemocnění je zákeřné, protože se dlouho nemusí projevovat žádnými znepokojivými příznaky, takže se vyvíjí "tiše" a zůstává neléčené. Pokud má pacient mírnou hypertenzi a nemá žádné rizikové faktory, léčba spočívá ve změně životního stylu. Farmakologie se používá, pokud jsou dosud přijatá opatření neúspěšná.

 

Normy krevního tlaku

Podstatou hypertenze je trvalý výskyt klidového krevního tlaku nad stanovenými normami (tabulka níže). Hodnota tlaku je určena dvěma parametry:

 • systolickou hodnotu (horní tlak)
 • diastolická hodnota (nižší tlak)

Obecně se za bezpečný krevní tlak považuje hodnota nižší než 140/90 mmHg (systolický 140 mmHg a diastolický 90 mmHg). Může se také stát, že je trvale překročena pouze jedna z hodnot - takový stav také umožňuje diagnostiku hypertenzní choroby.

 

Typy hypertenze

   
 

Systolický tlak

Diastolický tlak

Optimální tlak

<120

<80

Normální tlak

120 - 129

80 - 84

Vysoký normální tlak

130 - 139

85 - 89

Primární hypertenze

140 - 159

90 - 99

Sekundární hypertenze

160 - 179

100 - 109

Hypertenze třídy III

≥180

≥110

Izolovaná systolická hypertenze

≥140

<90

 

Příznaky hypertenze

Většina pacientů má nekomplikovanou spontánní hypertenzi a kromě zvýšeného krevního tlaku nemá žádné další příznaky. U některých pacientů se může vyskytnout:

 • pulzující bolesti hlavy,
 • ušní šum,
 • poruchy zraku,
 • bolest na hrudi,
 • únava,
 • poruchy spánku,
 • nevolnost.

Pacient to zjistí náhodou, například při kontrole u pracovního lékaře. U sekundární hypertenze závisí příznaky na příčině.

 

Na přítomnost sekundární hypertenze mohou poukazovat:

 • palpační zvětšení ledvin při kontrole;
 • abnormální vyšetření očního pozadí;
 • příznaky svědčící pro hypertrofii levé komory;
 • rozdílné hodnoty krevního tlaku mezi levou a pravou paží;
 • auskultační nález srdečních a/nebo cévních šelestů;
 • opožděný a oslabený puls na stehenních tepnách a nižší krevní tlak v dolních končetinách ve srovnání s tlakem v pažích.

Pokud je hypertenzní nemoc nerozpoznána a neléčena, vedou její příznaky ke komplikacím způsobeným postižením dalších orgánů.

 

hypertenze

 

Příčiny vysokého krevního tlaku

Tento stav může být spontánní (tzv. primární) nebo sekundární. U více než 90 % všech dospělých s hypertenzní nemocí je diagnostikována primární hypertenze, tj. hypertenze, jejíž přímou příčinu nelze určit. Předpokládá se, že k primární formě přispívají jak environmentální, tak genetické faktory.

 

U dětí je poměr sekundárního a primárního onemocnění obrácený.

 

Příčinu sekundární hypertenze je snazší pochopit, protože je vyvolána probíhajícím chorobným procesem, který postihl jiný orgán nebo velké cévy.

 

Co ještě způsobuje hypertenzi? Často je za to zodpovědná sekundární hypertenzní choroba.

 • onemocnění ledvin;
 • arteriální onemocnění - zúžení ledvinné tepny je jednou z nejčastějších příčin sekundární hypertenze;
 • eklampsie nebo preeklampsie;
 • obstrukční spánková apnoe;
 • vrozená aortální stenóza;
 • velké množství intravaskulární tekutiny;
 • poruchy endokrinních žláz (štítná žláza, příštítná tělíska, hypofýza, nadledvinky). Endokrinní žlázy v těle jsou zodpovědné za vylučování hormonů do krve.
 • poruchy nervového systému;
 • užívání některých léků, jako jsou perorální kontraceptiva, kortikosteroidy, nesteroidní protizánětlivé léky, sympatomimetika, inhibitory MAO, erytropoetin, takrolimus, přípravky z lékořice, cyklosporin, karbenoxolon;
 • vysoce intenzivní zátěžové situace;
 • užívání drog, zejména kokainu a amfetaminů;
 • otravy toxickými kovy;
 • nadměrná konzumace alkoholu, kouření.

 

Rizikové faktory hypertenze

Kromě výše uvedených příčin onemocnění je důležité zmínit také rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku onemocnění, a to:

 • abnormální strava s vysokým obsahem tuku a nadměrným množstvím sodíku;
 • abdominální obezita;
 • nedostatek nebo nedostatečné cvičení;
 • stres;
 • mužské pohlaví;
 • věk: u mužů ≥ 55 let, u žen ≥ 65 let
 • předčasné kardiovaskulární onemocnění v rodině pacienta;
 • abnormální glukózová tolerance.

Příprava na měření krevního tlaku

Nejméně 30 minut před měřením se zdržte pití kávy, kouření a jiných stimulantů. Měření by se mělo provádět po nejméně pětiminutovém odpočinku vsedě s opřenými zády, v tiché místnosti a v tepelné pohodě. Končetina, na které se měření provádí, by měla být ohnutá v lokti, uvolněná a podepřená v úrovni srdce. Paže by měla být bez kompresního oblečení.

 

Diagnostika hypertenze

Diagnostický proces spočívá mimo jiné v potvrzení diagnózy, určení příčiny hypertenzní choroby (zda je spontánní nebo sekundární) a posouzení rizika komplikací a komorbidit v anamnéze.

 

Pro stanovení diagnózy je nutné především posouzení systolického a diastolického krevního tlaku. Pro stanovení diagnózy stačí zjistit, že hodnoty krevního tlaku jsou vyšší než normální. K diagnostice stačí několik měření. Doporučuje se, aby měření krevního tlaku prováděl po určitou dobu také sám pacient a zaznamenával je do deníku.

 

měření krevního tlaku

 

Provádění domácího měření krevního tlaku

Měření by mělo probíhat 6-7 po sobě jdoucích dnů před návštěvou lékaře (a nejméně 3 dny). Proveďte 2 měření v několikaminutových intervalech, ráno a večer, ve stanovených časech (např. 6.00-18.00; 7.00-19.00 atd.). Hodnoty krevního tlaku získané při jednotlivých měřeních by měly být zaznamenávány do deníku selfmonitoringu.

 

Dobré vědět

Měření je třeba provádět před užitím léků a před jídlem. 

 

Hypertenze a další testy

V průběhu diagnostiky může lékař, pokud to uzná za vhodné, nařídit další testy, např.:

 • EKG,
 • morfologie
 • biochemické vyšetření krve,
 • testy moči.

Morfologie krve hodnotí koncentrace hemoglobinu a hematokritu. Biochemické vyšetření nejčastěji zahrnuje stanovení sérových koncentrací sodíku, draslíku, glukózy, kreatininu, kyseliny močové, cholesterolu a triglyceridů.

 

Při vyšetření moči jsou nejdůležitějšími měřeními bílkoviny, albumin a mikroskopické hodnoceníV případě potřeby může lékař pacienta odeslat na řadu dalších vyšetření, aby stanovil definitivní diagnózu.

 

V diferenciální diagnostice se zvažují onemocnění, jako je onemocnění ledvinného parenchymu, zúžení ledvinné tepny, primární hyperaldosteronismus, feochromocytom a Cushingova choroba.

 

EKG

 

Pseudohypertenze a vliv stresu na hypertenzi

Je také důležité mít na paměti, že abnormální krevní tlak může být spojen s tzv. syndromem bílého pláště (nebo efektem). Návštěvu lékaře často provází určité emoční napětí a stres, takže zvýšená hodnota krevního tlaku může být nespolehlivá a falešná.

 

Aby si byl pacient jistý diagnózou a vyloučil stresový faktor, měl by si nechat automaticky měřit krevní tlak, tzv. holterovský test. Pokud jsou měření provedená v ordinaci lékaře/zdravotní sestry abnormální a měření provedená doma pomocí Holterova tlakoměru jsou normální a v mezích normy, jedná se o fenomén bílého pláště.

 

Pokud je tomu naopak - měření v ordinaci lékaře jsou normální, ale krevní tlak doma je abnormální, svědčí to o skryté hypertenzi.

 

U starších lidí je často diagnostikována pseudohypertenze. To souvisí výskytem arteriální ztuhlosti u seniorů, kdy se srdeční tóny objevují a mizí dříve. V takové situaci je měření krevního tlaku klasickou auskultační metodou nedokonalé.

 

Aby se vyloučila možnost chybné diagnózy, doporučuje se měřit krevní tlak oscilometrickou metodou. Diagnózu pseudohypertenze podporuje také absence orgánových komplikací, které jsou charakteristickým rysem průběhu onemocnění.

 

Léčba vysokého krevního tlaku

Léčba vysokého krevního tlaku je zaměřena především na prevenci následků, ke kterým může toto onemocnění vést. Způsob a metoda léčby se řídí především výší krevního tlaku, typem hypertenze, přítomností komorbidit, přítomností a typem možných komplikací a poškození vnitřních orgánů a věkem pacienta.

 

Pokud má pacient mírnou hypertenzní chorobu a nejsou u něj přítomny žádné rizikové faktory, omezuje se počáteční léčba na doporučení změny životního stylu (podrobněji viz oddíl "Doporučený postup"). Pokud je změna životního stylu neúspěšná, je nakonec zahájena farmakologická léčba.

 

TIP na související článek: Zdravé snídaně - co jíst a čemu se vyhnout?

 

V případech, kdy je krevní tlak vysoký a velmi vysoký a jsou přítomny další rizikové faktory, je nutná hypotenzní medikace a úprava rizikových faktorů a životního stylu.

 

Pokud je hypertenzi obtížné kontrolovat léky, může lékař zvážit hledání příčiny vyšetřením hladiny aldosteronu. 

 

Léčba léky se nepoužívá u osob s vysokým, ale normálním krevním tlakem a u mladých lidí s izolovanou systolickou hypertenzí. V případě druhé skupiny je nutné jejich průběžné sledování.

 

Pokud jsou u jedinců s projevy hypertenze bílého pláště přítomny kardiovaskulární rizikové faktory a/nebo asymptomatické poškození orgánů, je vhodné zvážit zavedení profylaktické antihypertenzní léčby.

 

Nejčastějšími skupinami léků předepisovaných k léčbě nadměrně vysokého krevního tlaku (tzv. hypotenziva) jsou diuretika, beta-blokátory, inhibitory ACE, blokátory kalciových kanálů a blokátory angiotenzinových receptorů.

 

Konopí a vysoký krevní tlak

V uplynulých letech se čím dál tím častěji konopí objevuje jako potencionální možnost léčby různých onemocnění. Zejména kanabidiol neboli CBD, tzn. nepsychoaktivní kanabinoid (narozdíl od známějšího THC) obsažený v rosltině konopí, nese obrovský zdravotní potenciál.

 

Věděli jste?

Jednou z oblastí, kde CBD má prokazatelné přínosy je také právě oblast krevního tlaku.

 

Poslední vědecké a lékařské studie ukazují, že CBD snižuje krevní tlak aktivací receptorů CB1 v endotelu (membrána lemující vnitřek srdce a cév). To způsobuje uvolnění oxidu dusnatého - jedné z hlavních signálních molekul, které způsobují dilataci tepen, čímž se snižuje krevní tlak.

 

Jak pomáhá CBD v boji proti vysokému krevnímu tlaku?

 • Chrání tepny před zánětem a oxidačním poškozením
 • Uvolňuje a zvyšuje průtok v cévách
 • Odbourává negativní důsledky vysokého cukru v krvi
 • Odbourává stres, napětí a úzkost, což jsou časté aspekty vyvolávající hypertenzi

Nejvhodnějším řešením v případě hypertenze je pravidelníé užívání CBD kapek či CBD kapslí, které pomáhají v boji proti vysokému krevnímu tlaku hned na několika frontách. Navíc kanabidiol nemá žádné vedlejší účinky a je možné jej užívat dlouhodobě.

 

CBD

 

Prognóza a komplikace hypertenze

Hypertenzní nemoc je pro člověka obzvláště nebezpečná, pokud je dlouho nediagnostikovaná a neléčená. V důsledku nadměrného krevního tlaku dochází k mnoha komplikacím a dysfunkcím.

 

Přítomnost hypertenze zvyšuje riziko vzniku:

Onemocnění navíc vede k hypertrofii levé komory nebo k poruše funkce ledvin. Poškození ledvin se vyvíjí pomalu a je poměrně vzácnou komplikací u mírného až středně těžkého onemocnění. Hypertenze může také ovlivnit zrakový orgán a způsobit změny na sítnici nebo slepotu. Toto onemocnění je spojeno s vyšším rizikem úmrtí z cévních příčin.

 

Jak předcházet hypertenzi?

Zásady prevence hypertenze jsou jednoduché. S trochou sebezapření a zdravého rozumu se můžeme před onemocněním chránit.

 

Klíčovým faktorem v prevenci onemocnění je změna životního stylu:

Dobré vědět

Zkuste se naučit, jak se vyrovnat se stresem, a vyvinout metody, jak se zbavit zbytečného napětí. Stres má také negativní vliv na kardiovaskulární systém, proto byste se měli snažit udržet tuto zátěž na co nejnižší úrovni.

 

Hypertenze - doporučení k životosprávě

Pokud se necítíte dobře, máte již delší dobu zvýšený krevní tlak a máte podezření, že byste mohli trpět hypertenzí, nepodceňujte ji a navštivte svého lékaře (primáře, internistu). Pouze rychlé rozpoznání a nasazení vhodné léčby vás ochrání před nekontrolovaným rozvojem onemocnění a komplikacemi.

 

Pokud vám byla diagnostikována hypertenze, je pro vaše zdraví důležité, abyste důsledně dodržovali doporučení lékaře, užívali léky podle předpisu a docházeli na plánované kontroly a vyšetření. Pouze dodržování rad lékaře sníží váš krevní tlak a zlepší vaše zdraví.

 

Upravte svůj jídelníček a udržujte si odpovídající BMI <25kg/m2. Pokud máte nadváhu nebo jste obézní, podnikněte kroky ke snížení své hmotnosti. Doporučuje se středomořská strava.

 

Omezte příjem sodíku (soli) na 5-6 g/den. Nezapomeňte, že sodík je obsažen ve zpracovaných i nezpracovaných potravinách, což je třeba vzít v úvahu při stanovení limitu příjmu soli.

 

Bojujte se svými závislostmi, omezte konzumaci alkoholu a přestaňte kouřit.

 

Zařaďte pohybovou aktivitu, která je přiměřená vašim schopnostem a zdravotnímu stavu. Pohyb zabraňuje obezitě a zlepšuje kardiovaskulární funkce. Aktivita pomáhá v boji proti poruchám lipidů, snižuje krevní tlak a má antiaterosklerotický účinek.

 

 

Autor: Tomáš Konieczny, Tereza Hoffmannová 

 

Na kvalitě a správnosti informací, které s vámi sdílíme v našich článcích, nám záleží stejně jako na našich produktech samotných. Pokud jste našli v našem článku nějakou chybu, překlep či nesrovnalost, dejte nám vědět na info@herbalus.cz nebo nám zavolejte na číslo +420 735 158 122.