+420 735 158 122

(10:00 - 18:00)

Herbalus.czHerbalus.sk
Herbalus Logo

Srdce - anatomie, význam, nemoci

Srdce

Každý víme, že srdce je jeden z nejdůležitějších orgánů v našem těle. Proč tomu tak je a jak můžu napomoct udržování zdravého srdce? To a více informací naleznete v tomto článku.

Tereza Hoffmannová

Tereza Hoffmannová

Biologický specialista

Sdílejte článek:

Srdce - anatomie, význam, nemoci
5 nejdůležitějších bodů článku
 • Anatomie srdce  
 • Význam srdce
 • Srdeční tep  
 • Srdeční onemocnění 
 • Jak na zdravé srdce 

 

Srdce je hlavním orgánem kardiovaskulárního systému, sítě krevních cév, která pumpuje krev do celého těla. Spolupracuje také s dalšími tělesnými systémy a řídí srdeční frekvenci a krevní tlak. Rodinná anamnéza, osobní zdravotní historie a životní styl ovlivňují, jak dobře srdce funguje.

 

Co je srdce?

Srdce je orgán velikosti pěsti, který pumpuje krev do celého těla. Je to základní orgán oběhového systému. Srdce obsahuje čtyři hlavní části tvořené svalstvem a poháněné elektrickými impulsy.

 

Mozek a nervový systém řídí funkci srdce. Srdce se nachází v přední části hrudníku, mírně za hrudní kostí a vlevo od ní a je chráněno hrudním košem. Je umístěno mezi pravou a levou plící, přičemž levá plíce je o něco menší, aby bylo pro srdce v levé části hrudníku dost místa. 

 

Stěny srdce se skládají ze tří vrstev. Střední vrstvu, nazývanou myokard, tvoří z velké části srdeční sval. Je také nejtlustší ze všech tří vrstev. Srdeční svalovina je zvláštní typ svalové tkáně, který se nachází pouze v srdci. Koordinované stahy srdeční svaloviny, které jsou řízeny speciálními buňkami zvanými kardiostimulátory, umožňují, aby srdce pumpovalo krev jako jeden funkční celek.

 

Uvnitř srdce jsou čtyři komory. Horní dvě komory se nazývají předsíně. Předsíně přijímají krev z ostatních částí těla. Spodní dvě se nazývají komory. Ty přečerpávají krev do ostatních částí těla. Z tohoto důvodu jsou stěny komor silnější a obsahují více srdečního svalu. Vnitřek srdce obsahuje také struktury zvané chlopně, které pomáhají udržovat krev ve správném směru.

 

srdce anatomie

 

Stěny srdce

Srdeční stěny jsou svaly, které se stahují a uvolňují, aby rozváděly krev do celého těla. Srdeční stěny mají tři vrstvy endokard (vnitřní), myokard (střední) a epikard (vnější). Vrstva svalové tkáně zvaná přepážka rozděluje srdeční stěny na levou a pravou stranu.

 

Střední vrstvu, nazývanou myokard, tvoří z velké části srdeční sval. Je také nejtlustší ze všech tří vrstev. Epikard je jednou z vrstev osrdečníku. Osrdečník je ochranný vak, který pokrývá celé srdce. Vytváří tekutinu, která promazává srdce a zabraňuje jeho tření o ostatní orgány.

 

Srdeční komory

Srdce se dělí na čtyři komory. Dvě komory jsou nahoře (předsíně, množné číslo atria) a dvě dole (komory), po jedné na každé straně srdce.

 • Pravá předsíň - dvě velké žíly přivádějí krev chudou na kyslík do pravé síně. Horní dutá žíla přivádí krev z horní části těla. Dolní dutá žíla přivádí krev z dolní části těla. Poté pravá síň přečerpává krev do pravé komory.
 • Pravá komora - dolní pravá komora pumpuje krev chudou na kyslík do plic prostřednictvím plicní tepny. Plíce doplňují krev kyslíkem.
 • Levá předsíň - poté, co plíce doplní krev kyslíkem, plicní žíly odvádějí krev do levé síně. Tato horní komora přečerpává krev do levé komory.
 • Levá komora - levá komora je o něco větší než pravá. Čerpá krev bohatou na kyslík do zbytku těla.

Krevní cévy

Srdce přečerpává krev třemi typy cév. Tepny přivádějí krev bohatou na kyslík ze srdce do tkání těla. Výjimkou jsou plicní tepny, které vedou do plic. Žíly přivádějí krev chudou na kyslík zpět do srdce. Kapiláry jsou malé krevní cévy, ve kterých si tělo vyměňuje krev bohatou na kyslík a krev chudou na kyslík.

 

Srdce dostává živiny prostřednictvím sítě věnčitých tepen. Tyto tepny probíhají podél povrchu srdce. Slouží samotnému srdci.

 • Levá věnčitá tepna - dělí se na dvě větve (okružní tepnu a levou přední sestupnou tepnu).
 • Obvodová tepna - přivádí krev do levé síně a do boční a zadní části levé komory.
 • Levá přední sestupná tepna - zásobuje krví přední a dolní část levé komory a přední část septa.
 • Pravá věnčitá tepna - zásobuje krví pravou síň, pravou komoru, spodní část levé komory a zadní část septa.

 

koronární tepny

 

Srdeční chlopně

Srdeční chlopně jsou jako dveře mezi srdečními komorami. Otevírají se a zavírají, aby umožnily průtok krve. Atrioventrikulární chlopně se otevírají mezi horní a dolní srdeční komorou. Patří mezi ně:

 • Trikuspidální chlopeň (trojcípá)- mezi pravou síní a pravou komorou.
 • Mitrální chlopeň (dvojcípá) - mezi levou síní a levou komorou.

Poloměsíčité chlopně se otevírají, když krev vytéká z komor. Patří mezi ně:

 • Aortální chlopeň - otevírá se, když krev vytéká z levé komory do aorty (tepny, která přivádí do těla krev bohatou na kyslík).
 • Plicní chlopeň - otevírá se, když krev proudí z pravé komory do plicních tepen (jediné tepny, které přivádějí krev chudou na kyslík do plic).

chlopně

srdeční chlopně 

 

Význam srdce

Srdce je naprosto nezbytné pro celkové zdraví a funkci těla. Bez čerpací činnosti srdce by se krev nemohla pohybovat oběhovým systémem a ostatní orgány a tkáně těla by nemohly správně fungovat.

 

Hlavní funkcí srdce je rozvádět krev po celém těle. Srdce také řídí rytmus a rychlost srdeční frekvence a udržuje krevní tlak. Krev zásobuje buňky a tkáně těla životně důležitým kyslíkem a živinami. Kromě toho jsou krví odváděny také odpadní produkty, jako je oxid uhličitý, které jsou z těla vylučovány.

 

Cesta krve srdcem 

Krev chudá na kyslík z tkání těla vstupuje do pravé srdeční síně velkými žilami, horní a dolní dutou žílou. Poté se krev přesouvá z pravé síně do pravé komory. Dále je přečerpána do plic, kde přijímá čerstvý kyslík a zbavuje se oxidu uhličitého. Krev bohatá na kyslík vrací z plic do srdce v levé síni.

 

Z levé síně se pak krev přesune do levé komory, odkud je velkou tepnou zvanou aorta vypumpována ven ze srdce. Krev bohatá na kyslík nyní může cestovat po celém těle.

 

Jak bije srdce?

Srdce bije v průměru 100 000krát denně a třikrát za minutu prokrví celé tělo. Srdeční cyklus, známý také jako srdeční tep, začíná shromažďováním odkysličené krve v pravé síni. Předsíně a komory spolupracují, střídavě se stahují a uvolňují, aby srdce bilo a pumpovalo krev. Srdeční tep je spouštěn elektrickými impulsy, které procházejí speciální cestou skrz srdce.

 

Impuls začíná v malém svazku specializovaných buněk zvaném SA uzel (sinoatriální uzel) v pravé síni. Tento uzel je známý jako přirozený kardiostimulátor srdce. Elektrická aktivita se šíří stěnami síní a způsobuje jejich stahování.

 

Shluk buněk ve středu srdce mezi síněmi a komorami, AV uzel (atrioventrikulární uzel), je jako brána, která zpomaluje elektrický signál před jeho vstupem do komor. Toto zpoždění dává síním čas na kontrakci dříve než komorám. Hisova-Purkyňova síť je dráha vláken, která vysílá impuls do svalových stěn komor a způsobuje jejich kontrakci.

 

Normální klidová tepová frekvence se u dospělých pohybuje mezi 60 a 100 údery za minutu (bpm). Obecně platí, že nižší tepová frekvence v klidu znamená efektivnější funkci srdce a lepší kardiovaskulární kondici. Například dobře trénovaný sportovec může mít normální klidovou tepovou frekvenci blížící se 40 tepům za minutu. Pokud jste úzkostní nebo vzrušení, může se srdeční frekvence zvýšit. Více o tepové frekvenci zde

 

TIP: Brazilský výzkum z roku 2018 dokázal, že kanabinoidy mají antistresový účinek.

 

Jak srdce spolupracuje s ostatními orgány?

Srdce spolupracuje s dalšími tělesnými systémy, které řídí srdeční frekvenci a další tělesné funkce. Jedná se především o nervový a endokrinní systémNervový systém pomáhá řídit srdeční frekvenci. Vysílá signály, které srdci říkají, aby bilo pomaleji v klidu a rychleji při zátěži. Endokrinní systém vysílá hormony. Tyto hormony říkají cévám, aby se stáhly nebo uvolnily, což ovlivňuje krevní tlak. Hormony ze štítné žlázy mohou také ovlivňovat rychlost bití srdce. 

 

Diastola, systola a krevní tlak

Každý srdeční tep má dvě části diastolu a systolu. Když si člověk měří krevní tlak, přístroj udává vysoké a nízké číslo. Vysoké číslo je systolický krevní tlak a nižší číslo je diastolický krevní tlak.

 

Diastola - komory se uvolňují a plní krví, zatímco síně se stahují a vyprazdňují veškerou krev do komor.

Systola - komory se stahují a vypuzují krev ze srdce, zatímco síně se uvolňují a opět se plní krví.

 

Systolický tlak - ukazuje, jaký tlak vytváří krev na stěny tepny během systoly.

Diastolický tlak - ukazuje, jaký tlak je v tepnách během diastoly.

 

tlak srdce

 

Stavy, které ovlivňují srdce

Existuje mnoho stavů, které mohou ovlivnit srdce. Níže se seznámíme s některými z nich.

 

Onemocnění věnčitých tepen

K onemocnění koronárních tepen dochází, když je narušeno zásobování tkání srdce krví. Dochází k ní, když se na stěnách tepen zásobujících srdce krví hromadí voskovitá látka zvaná plak, která je zužuje nebo dokonce ucpává.

 

Mezi rizikové faktory patří například vysoká hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak a rodinná anamnéza. Lidé s ischemickou chorobou srdeční jsou ohroženi dalšími srdečními onemocněními, jako je srdeční infarkt, srdeční selhání a arytmie.

 

Mezi příznaky může patřit angina pectoris, což je pocit bolesti, tlaku nebo napětí, který se objevuje při fyzické aktivitě. Obvykle začíná na hrudi a může se rozšířit do dalších oblastí, jako jsou paže, čelist nebo záda. Mezi další příznaky může patřit například únava a nervozita. Léčba závisí na závažnosti stavu a může zahrnovat léky, chirurgický zákrok a změnu životního stylu.

 

Vysoký krevní tlak

Krevní tlak je tlak, kterým krev působí na stěny tepen. Pokud je krevní tlak příliš vysoký, může být nebezpečný a vystavuje vás riziku srdečního onemocnění nebo mrtvice. Mezi rizikové faktory vysokého krevního tlaku mohou patřit rodinná anamnéza, obezita, chronická onemocnění jako je cukrovka

 

Vysoký krevní tlak často nemá žádné příznaky, takže je často zjištěn při běžné návštěvě lékaře. Léky a změna životního stylu ho mohou zvládnout. Více o vysokém krevním tlaku naleznete zde

 

srdce.

 

Arytmie

K arytmii dochází, když srdce bije příliš rychle, příliš pomalu nebo nepravidelně. Arytmii může způsobit mnoho věcí, například poškození nebo zjizvení srdeční tkáně, onemocnění věnčitých tepen a vysoký krevní tlak. 

 

Někteří lidé s arytmií nemají žádné příznaky. Pokud se příznaky objeví, mohou zahrnovat například pocit chvění na hrudi, dušnost nebo bolest na hrudi. Léčba závisí na typu arytmie ale může zahrnovat buď léky, zákroky nebo operace a implantabilní zařízení, jako je kardiostimulátor.

 

Srdeční selhání

O srdečním selhání hovoříme tehdy, když srdce nepřečerpává krev tak dobře, jak by mělo. K srdečnímu selhání mohou vést stavy, které srdce přetěžují nebo poškozují. Některé příklady zahrnují například ischemickou chorobu srdeční, vysoký krevní tlak a cukrovku.

 

Mezi běžné příznaky srdečního selhání může patřit pocit únavy, dušnost a otoky dolních částí těla. Léčba může záviset na typu a závažnosti srdečního selhání. Může zahrnovat léky, změnu životního stylu a případně i operaci.

 

Srdeční infarkt

K srdečnímu infarktu dochází, když je zablokován průtok krve do srdce. Srdeční infarkt často způsobuje onemocnění věnčitých tepen.

 

Mezi běžné varovné příznaky patří například tlak nebo bolest na hrudi, která se může šířit do krku nebo zad. Dále dušnost a pocity nevolnosti nebo zažívací potíže. Srdeční infarkt je naléhavá situace, která vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. V nemocnici mohou být k léčbě infarktu použity léky. V některých případech může být nutná i operace.

 

infarkt

 

Srdeční zástava

Srdce je pro život nezbytné - pokud přestane bít, krev se nedostane do mozku a dalších orgánů a člověk může během několika minut zemřít. Pokud u člověka dojde k zástavě srdce, nebude moci mluvit ani dýchat a nebude mu tlouct srdce.

 

Kdokoli, kdo je poblíž, by měl okamžitě zavolat záchrannou službu a zahájit kardiopulmonální resuscitaci neboli masáž srdce (KPR). Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) může KPR zdvojnásobit nebo ztrojnásobit šanci na přežití člověka, kterému se zastaví srdce.

 

Píchání u srdce

Mnoho lidí čas od času pocítí píchání u srdce. Tento pocit se častěji objevuje v době úzkosti nebo obav, zejména ve stresu. Pocit náhlého píchnutí jehlou do srdce mnoho lidí zneklidní. 

 

Protože je tento pocit častěji spojován se srdečním infarktem, mnoho lidí se obává, že by mohli mít infarkt. Pouze 5 % příčin píchání u srdce však přímo souvisí s kardiovaskulárními poruchami. Mezi příčinami pocitu píchání v srdci jsou mnohem účinnější různé psychické problémy, které člověk prožívá. Celkový psychický stav člověka hraje rozhodující roli i ve způsobech řešení.

 

TIP: Skvělou volbou pro zmírnění úzkostných pocitů, depresivních a stresových stavů jsou naše kapky, kapsle či sušina konopí obsahující CBD.

 

cbd

 

Jak si mohu udržet zdravé srdce?

Pokud trpíte onemocněním, které ovlivňuje srdce, dodržujte léčebný plán svého lékaře. Je důležité užívat léky podle předpisu. Můžete také změnit svůj životní styl, abyste si udrželi zdravé srdce. Tady je pár tipů jak změnit svůj životní styl. 

 • Dosáhnout a udržovat si zdravou hmotnost pro své pohlaví a věk. 
 • Pít alkohol s mírou. 
 • Jíst pro srdce zdravou stravu s dostatkem ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků. 
 • Mírně cvičit alespoň 150 minut týdně. 
 • Omezte příjem sodíku. 
 • Zvládejte stres pomocí zdravých strategií, jako je meditace nebo psaní deníku.
 • Přestaňte kouřit a/nebo používat tabákové výrobky a vyhýbejte se pasivnímu kouření.
 • Dodržujte kvalitní spánek. Snažte se spát sedm až osm hodin každou noc. Lidé, kteří nemají dostatek spánku, mohou být ohroženi kardiovaskulárním onemocněním.

Závěr

Srdce jako ústřední část oběhového systému je zodpovědné za čerpání krve, dodávání kyslíku a živin a odstraňování metabolických odpadů, jako je oxid uhličitý, ze všech tkání v těle. Srdce a síť tepen a žil tvoří kardiovaskulární systém.

 

Srdce je životně důležitým orgánem těla, proto mohou mít nepatrné poruchy nebo abnormality srdce drastické důsledky pro lidské zdraví. Srdce je obvykle velké jako pěst dospělého člověka a nachází se uzavřené v osrdečníku ve středu hrudníku, nakloněné doleva a pod hrudní kostí v hrudním oddílu.

 

 

Autor: Tereza Hoffmannová 

 

Na kvalitě a správnosti informací, které s vámi sdílíme v našich článcích, nám záleží stejně jako na našich produktech samotných. Pokud jste našli v našem článku nějakou chybu, překlep či nesrovnalost, dejte nám vědět na info@herbalus.cz nebo nám zavolejte na číslo +420 735 158 122.

 

Zdroje:

https://www.healthline.com/health/is-the-heart-a-muscle#lifestyle-tips

https://my.clevelandclinic.org/health/body/21704-heart

https://www.webmd.com/heart-disease/high-cholesterol-healthy-heart

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320565