0 0 Kč Přihlásit se

Nákupní košík

Celková cena 0 Kč K dopravě zdarma zbývá nakoupit ještě za 1 000 Kč. Přejít k pokladně
Zpět na články

Jak poznáte depresi? Jak léčit depresi?

06. 06. 2022

Depresi během svého života zažije odhadem 10% všech obyvatel této planety. Pouze malá část osob trpících tímto psychickým onemocněním však vyhledá pomoc. Jak může být v souvislosti s depresí přínosné konopí?


Snížení aktivity, postupná ztráta radosti ze života, problémy se spánkem jsou jen některé z příznaků deprese, která je nejčastější duševní poruchou. Zotavení z deprese je dlouhodobý proces, který vyžaduje úzkou spolupráci mezi pacientem, lékařem a psychologem. Jaké jsou další příznaky deprese? Které příznaky by se neměly podceňovat? Kdy se obyčejný smutek mění v depresi? Na koho se mohu obrátit o pomoc?

 

Deprese nebo smutek?

Když nás nebo naše blízké začnou stále častěji provázet pocity smutku a deprese a tento stav trvá stále déle, stojí za úvahu, zda se nejedná o první příznaky deprese. Odhaduje se, že jím trpí až několik desítek procent dospělých lidí, častěji žen. Nejedná se však o onemocnění vyhrazené pouze pro tuto věkovou kategorii - stále více případů je hlášeno u dětí a dospívajících. 

 

Příčin deprese může být celá řada, včetně psychologických, biologických, sociálních a genetických faktorů, a často se jedná o složitý problém. U jednotlivých pacientů mohou být příznaky různě intenzivní, proto se rozlišují mírné, středně těžké a těžké formy deprese.  Navzdory obecnému přesvědčení nelze depresi ztotožnit pouze s pocitem smutku a poklesem nálady - i když to jsou obvykle první příznaky nemoci. Deprese má mnoho rozměrů a může mít různé podoby. 

 

Příznaky deprese by se neměly podceňovat, protože stejně jako každá jiná nemoc vyžaduje správnou diagnózu a zavedení účinné léčby. Bohužel, jak ukazují statistiky, není snadné ji diagnostikovat a mnoho pacientů zůstává nediagnostikováno. A jaké příznaky ukazují na depresi?

 

Příznaky deprese

Hlavními příznaky deprese jsou zhoršená nálada a pocit smutku, které jsou často počátkem onemocnění. Kromě toho dochází k postupnému omezování každodenních činností - velmi často je pro postižené obtížné ráno vstát z postele, jít do práce, přestávají dbát na svůj vzhled a koníčky a činnosti, které jim dříve dělaly radost, je přestávají bavit. Jejich schopnost prožívat uspokojení a potěšení se snižuje, až se zcela ztratí, tj. vzniká anhedonie. Pacienta provázejí pocity bezvýznamnosti a prázdnoty. Ve většině případů jsou tyto nálady intenzivnější ráno. Deprese je ztotožňována především s poklesem nálady, ale člověk, který jí trpí, velmi obtížně ovládá své emoce - může být impulzivní, podrážděný, výbušný.

 

Lidé trpící depresí ztrácejí smysl života, mají problémy s plánováním budoucnosti. Provází je pocit celkové beznaděje a často touha po smrti a sebevražedné myšlenky, které v těžších formách mohou přerůst v činy. 

U pacientů s depresí se objevují poruchy spánku, zejména problémy s usínáním a nespavost, mělký spánek s četnými probuzeními - zejména v ranních hodinách. Takový spánek nepřináší odpočinek, a proto se objevuje únava, plačtivost, problémy se soustředěním a zvýšená denní ospalost.

 

Další příznaky deprese

Deprese se projevuje nejen změnami v chování - doprovází ji také somatické příznaky, jako jsou bolesti žaludku, průjem, bušení srdce, bolesti hlavy, pocit zhroucení. V jejím průběhu pacienti často pociťují poruchy chuti k jídlu - mohou ztrácet chuť k jídlu a dokonce se do jídla nutit, což je spojeno s úbytkem hmotnosti, nebo naopak - chuť k jídlu se může zvyšovat. Obzvlášť rádi mají sladkosti - začnou si "plnit smutek".

 

Ženy trpící depresí mají problémy s menstruačním cyklem, který je nepravidelný. U žen i mužů může naopak dojít ke snížení zájmu o sexuální oblast, což často souvisí s přítomností komplexů a nízkým sebevědomím.

 

Příznaky poporodní deprese

Zvláštní formou deprese je poporodní deprese. Může se objevit až několik týdnů po porodu. Kromě příznaků typických pro depresi se projevují i další příznaky, které jsou pro ni vyhrazeny. Mladá matka se obává o zdraví a život svého dítěte, zda bude schopna zvládnout nové úkoly, zda bude schopna postarat se o dítě. Provází ji neoprávněný pocit viny a myšlenky, že je "špatná matka". Pro ženu je obtížné starat se o dítě, nechce se jí, dítě ji obtěžuje, ale na druhou stranu se kvůli tomu cítí provinile. Je důležité, abyste v případě rozvoje poporodní deprese nezůstávala sama a navštívila svého praktického lékaře a psychologa.

 

Léčba deprese

Nejméně polovina lidí s depresí nevyhledá pomoc psychiatra a pouze polovina pacientů s diagnostikovanou depresí je adekvátně léčena. To je velmi znepokojivý výsledek, protože deprese lze ve většině případů úspěšně léčit. Neléčená deprese může mít tragické následky.

 

Antidepresiva jsou určena ke zmírnění příznaků deprese tím, že ovlivňují metabolismus neurotransmiterů a jejich interakci s receptory nervového systému. V současné době se k léčbě deprese nejčastěji používají selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) - citalopram, escitalopram, fluvaxamin, sertralin a fluoxetin, celosvětově nejuznávanější antidepresiva. Individuálně přizpůsobená farmakoterapie by měla být kombinována s psychologickou podporou - vyplatí se vyhledat osvědčeného psychologa, který vám s nemocí pomůže.

 

Jak dlouho se deprese léčí?

Doba potřebná k vyléčení deprese je 6 až 12 týdnů po vymizení příznaků a závisí na závažnosti onemocnění. První účinky antidepresivní léčby lze očekávat po 2 týdnech. To je doba, po které může lékař posoudit účinnost zavedené léčby a v případě potřeby ji odpovídajícím způsobem upravit. Je třeba zdůraznit, že antidepresiva je třeba užívat pravidelně, jinak nebudou mít žádný pozitivní účinek. Při léčbě deprese je důležité nepřestat příliš brzy. Zlepšení stavu pacienta je ukazatelem správně zvolené terapie, ale není důvodem k jejímu ukončení. Antidepresiva je třeba užívat dostatečně dlouhou dobu, dokud není pacient zcela vyléčen, protože dřívější ukončení léčby může vést k relapsu.

 

 

Konopí v léčbě depresí

Čas od času v rámci různorodých protidrogových materiálů můžete najít informaci, že užívání konopí vyvolává depresi. K tomu však může dojít pouze v případě, že je silně zneužíváno a užíváno nepřetržitě po dlouhou dobu. Konopí a produkty z něj vytvořené, jako například CBD olej či kapsle, se stávají čím dál tím častěji běžně voleným způsobem k léčbě depresí, namísto výše zmíněných psychofarmak, které sebou nesou mnoho potencionálních rizik (např. vznik závislosti, poškození jater apod.). Terapie konopím je volena tak (velikost dávky a frekvence užívání se určuje případ od případu), aby byla plně účinná a bezpečná. ∆9-tetrahydrokanabinol (THC) je sloučenina, která významně moduluje způsob prožívání emocí a jejich vnější projevy. To vede k terapeutickému využití léčebného konopí při léčbě duševních dysfunkcí různého původu.

 

Vhodná terapie konopím vedená odborníkem spolu s psychoterapií přináší vynikající výsledky při léčbě deprese. I bez zásahu a účasti terapeuta či lékaře však doznávají CBD produkty skvělých výsledků při řešení psychických potíží. Výhodou konopí je, že na něm nevzniká fyzická závislost. CBD produkty v porovnání s antidepresivy nemají prakticky žádná rizika ani vedlejší účinky a jsou tak skvělou alternativou ke standardně předepisované léčbě.

 

Výzkum

Různé psychické poruchy, jako je právě například deprese, jsou spojeny s abnormálním zpracováním emocí. Přibývá důkazů o zapojení endokanabinoidního systému do emoční modulace.

 

Jeden z prvních pokusů na lidech provedl Rudolf Magnus z Neurologické a neurochirurgické kliniky Univerzitního lékařského centra v Utrechtu v Nizozemsku. Byla zkoumána úloha endokanabinoidního systému při zpracování podnětů s pozitivním (příjemným) a negativním (nepříjemným) emočním obsahem u zdravých dobrovolníků. Byla provedena farmakologická studie funkční magnetické rezonance (fMRI) s využitím zkříženého placebem kontrolovaného designu, která zkoumala účinky endokanabinoidního agonisty ∆9-tetrahydrokanabinolu (THC) na mozkové funkce související se zpracováním emocí u 11 zdravých osob. Po podání placeba a THC byla hodnocena výkonnost a aktivita mozku při porovnávání podnětů s negativními ("strašidelné tváře") nebo pozitivními ("šťastné tváře") podněty. Po podání kanabinoidů se přesnost a citlivost subjektů snížila u podnětů s negativní hodnotou, nikoli však u podnětů s pozitivním emočním obsahem. THC aktivovalo síť mozkových oblastí včetně jádra amygdaly, orbitální frontální kůry, hipokampu, parietální kůry, prefrontální kůry a oblastí v týlní kůře.

 

Účinky THC ovlivnily vnímání emočního obsahu. Aktivita na podněty se snížila v případě negativního obsahu a zvýšila v případě pozitivního obsahu. Tyto výsledky naznačují, že podávání THC snižuje negativní postoje při zpracování a asimilaci nepříjemných emocí a pocitů. Tato zjištění jsou důležitá pro další výzkum, pokud jde o léčbu psychických potíží kanabinoidy.

 

Praxe

Nejen THC má potenciál při léčbě deprese. Podobně funguje i kanabidiol CBD. Znemožňuje manii a vtíravé sebevražedné myšlenky. Bohužel neléčení pacienti se často pokoušejí vzít si život. Kromě toho CBD s THC vykazuje synergický účinek, tj. zesiluje terapeutický efekt. Kombinace těchto kanabinoidů ve správném poměru má skutečně úžasné účinky. CBD zmírňuje stav opojení způsobený psychoaktivními účinky THC, ale nesnižuje jeho zdraví prospěšné vlastnosti, právě naopak.

 

Oba kanabinoidy i rostlina jako celek mají relaxační a uvolňující účinek. Marihuana je po staletí považována za rostlinu, která povzbuzuje lidskou aktivitu a kreativitu. Stimuluje mozkové struktury zodpovědné za příjemné pocity a motivaci. Konopí stimuluje systém odměny neboli centrum potěšení a pod pečlivým dohledem odborníka a paralelní behaviorální psychoterapií lze úspěšně léčit hluboké deprese.

Autor: Tomáš Konieczny