Košík 0 0 Kč Přihlásit se

Nákupní košík

Celková cena 0 Kč K dopravě zdarma zbývá nakoupit ještě za 1 000 Kč.
Nakupte ještě za 1 500 Kč a získejte dárek zdarma.
Přejít k pokladně
Zpět na články

Homeostáza: co to je? definice, význam, poruchy

24. 10. 2022

V tomto článku odpovíme na otázky týkající se klíčového procesu každého živého organismu, kterým je nepřetržitý proces dynamického udržování rovnováhy organismu - homeostázy.


V tomto článku najdete odpovědi na otázky týkající se homeostatické rovnováhy, jako například co je homeostáza a co je to podle definice? Proč je pro lidský život a zdraví zásadní? Ve kterých dalších oborech se hovoří o homeostáze? Co má homeostáza společného s kvantovou mechanikou a umělou inteligencí? Jaká je hrozba dlouhodobého narušení homeostázy? Jakou roli hraje endokanabinoidní systém při udržování vnitřní rovnováhy těla? Hrají zde roli kanabinoidy a cbd olej? A nakonec: rozdíl mezi homeostázou a homeodynamikou?

 

Co je to homeostáza?

Slovo homeostáza je odvozeno z řeckých slov homoíos - rovný, stejný a stásis - stálý, trvalý.

 

Definice homeostázy vysvětluje právě toto:

 

Homeostáza je soubor koordinovaných optimalizačních procesů živých organismů kontinuální povahy, jejichž cílem je udržení pokud možno konstantních fyziologických parametrů uvnitř organismu v dynamicky se měnícím vnějším prostředí za předpokladu, že primárním cílem je zachování života a rozmnožování.

 

Pokud vás zajímá, co je to homeostáza, zvažte také několik následujících skutečností:

 

 • Každý systém, který se nachází ve stavu dynamické rovnováhy, usiluje o rovnováhu tím, že odolává působení vnějších sil. Při narušení rovnováhy se aktivují mechanismy zabudované v systému. Jejich úkolem je nastolit rovnováhu v nových, změněných podmínkách.
 • Každý organismus je systém a může se skládat z mnoha subsystémů. Subsystémem lidského organismu je například endokanabinoidní systém, dýchací nebo oběhový systém. Je to také jedna buňka našeho těla.
 • Dnes se má za to, že udržování homeostázy je jednou ze základních funkcí inteligence.
 • U živých organismů tento proces začíná početím a končí smrtí.
 • Snaha o dosažení rovnováhy probíhá v průběhu času a má dynamickou povahu.

 

Termín "homeostáza" vznikl v roce 1926 a zpopularizovaný byl v knize The Wisdom of the Body (Moudrost těla), kterou v roce 1932 vydal americký fyziolog, psycholog a neurolog profesor Walter Cannon. Tentýž muž je autorem pojmu "reakce Fligh or fight". Prof. Cannon ve své vědecké práci vycházel z předpokladů francouzského lékaře Clauda Bernarda, který žil v 19. století.

 

Další oblasti, v nichž se hovoří o homeostáze

Pojem homeostáze najdete také ve filozofii, psychologii, společenských vědách, ekologii, nauce o Zemi a klimatu a také ... kybernetice, klasické mechanice, kvantové mechanice. Mezi základními úlohami diskutovanými v teorii před nastupující érou umělé inteligence:

 

 • V psychologickém kontextu znamená mimo jiné schopnost udržet si psychickou rovnováhu tváří v tvář stresu, konfliktu, ale i silným pozitivním podnětům.
 • Ve společenských vědách je spojován s fenoménem kolektivní snahy živých organismů o udržení co nejoptimálnějších environmentálních podmínek pro život.
 • Ve vědách o Zemi a klimatu je homeostáza spojena s poznáním Země jako živého organismu, který se snaží o samoregulaci, aby zachoval možnost rozvoje života (hypotéza Gaia).
 • Hypotéza kvantové homeostázy Antoina Suareze, kterou rozvinul Sergej Sekatskij, je zároveň filozofická, teologická a přinejmenším zajímavá pro budoucí vědecký výzkum založený na datech a důkazech.
 • Modely hlubokého učení jsou navrženy tak, aby poskytovaly obrovské množství dat, která mimo jiné "vybavují" algoritmy umělé inteligence "znalostmi". Na jejich základě bude umělá inteligence schopna - pokud tomu tak již není - přesně modelovat homeostatické stavy v podstatě na jakékoliv úrovni, od buněčné homeostázy v tělech živých organismů, přes homeostázu funkčních systémů těchto organismů, až po ... Zdá se, že hranice a kvalita simulace/modelování homeostatických stavů jakékoliv úrovně závisí pouze na množství a kvalitě vstupních dat a výpočetních možnostech, které bude mít umělá inteligence k dispozici.

 

A teď otázka: co se stane, když se umělá inteligence vybavená evolučním algoritmem připojí k výpočetním zdrojům kvantových počítačů?

 

 

Příklad homeostázy v lidském organismu

Při zvažování podrobné odpovědi na otázku položenou v úvodu "co je homeostáza?" stojí za to podívat se na příklad homeostatického procesu a na základní prvky tohoto procesu.

 

Kontrola parametrů probíhá prostřednictvím receptorů a informace o hodnotě daného parametru je průběžně přenášena na příslušné místo centrální nervové soustavy (interpret). Interpret provede porovnání zjištěné hodnoty s optimální hodnotou (žádanou hodnotou, což je obvykle interval hodnot od/do).

 

Pokud se hodnota odchýlí od rozsahu - parametr je příliš vysoký nebo příliš nízký - integrační centrum vyšle signál a vynutí si reakci efektorů podle situace. Spustí se proces obnovení rovnováhy, který se může projevit jako fyziologická nebo behaviorální reakce.

 

Fyziologické mechanismy fungují na principu zpětné vazby. Behaviorální naopak zahrnují konkrétní chování/činnost, např. vstup do stínu, pití vody.

 

Příklady homeostázy v lidském těle

Mezi nejčastěji zmiňované homeostatické procesy patří:

 

 • Tělesná teplota u teplokrevných organismů
 • Optimální hodnota pH krve a tělesných tekutin
 • Krevní tlak
 • Saturace krve kyslíkem (desaturace)
 • Nasycení krve oxidem uhličitým
 • Množství vody v těle
 • Chuť k jídlu
 • Metabolismus
 • Emocionální nálada a psychika
 • Intracelulární koncentrace sodíku
 • Imunitní reakce
 • Reakce na bolest
 • Energetický management
 • Hormonální léčba

 

Seznam není úplný. Uvádíme jen pár klíčových příkladů funkčních oblastí v homeostáze. Všechny tyto procesy probíhají v organismu ve stejném čase, na stejném místě a za stejných podmínek. Z hlediska organismu jako celku je homeostáza souhrnem procesů probíhajících v jednotlivých funkčních, fyziologických nebo psychických oblastech.

 

Poruchy homeostázy a jejich důsledky pro zdraví

Narušení dynamické rovnováhy neboli homeostázy může mít genetický základ. Poruchy homeostázy mohou být také důsledkem abnormálního vývoje nebo struktury některého z orgánů. Co narušuje homeostázu?

 

Poruchy homeostázy mohou být také způsobeny:

 

 • patogeny(bakterie, viry, paraziti),
 • životním prostředím (např. znečištění ovzduší),
 • nezdravým životním stylem (špatná strava, málo pohybu),
 • nadměrným stresem jakéhokoli druhu,
 • psychikou (nadměrný tlak, negativní emoce, vědomí jiného onemocnění).

 

Důsledky dlouhodobé homeostatické nerovnováhy mohou být mimo jiné trvalé:

 

 • poruchy práce a poškození vnitřních orgánů,
 • jiné nemoci,
 • duševní poruchy a nemoci,
 • ztráta kognitivních schopností a manuálních dovedností,
 • urychlení procesu stárnutí a zkrácení délky života.

 

Když to budete vědět, budete se na rčení "Ve zdravém těle zdravý duch" dívat úplně jinak.

 

Homeostáza a endokanabinoidní systém a kanabinoidy

Endokanabinoidní systém je specifický systém s kontrolní a signalizační úlohou. Hraje klíčovou roli v homeostatických procesech. Využívá síť receptorů CB1 a CB2 a endokanabinoidy produkované tělem.

 

Někdo by mohl být v pokušení říci, že homeostáza a endokanabinoidní systém jsou neoddělitelně spjaty.

 

Dlouhodobé působení faktorů, které narušují homeostázu, může vést k vyčerpání dostupných zdrojů endokanabinoidů. Tělo jich produkuje příliš málo a časem ještě méně (např. anandamid se produkuje při fyzické námaze - žádná námaha -> nedostatek nebo absence anandamidu). V důsledku toho je činnost systému narušena a v extrémních případech nemožná.

 

V lékařské teorii existuje stav nazývaný trvalý nedostatek endokanabinoidů.

 

Lidé, kteří trpí takovým problémem, se mohou po konzultaci s lékařem rozhodnout pro doplnění kanabinoidů z konopí, jejichž dobrým zdrojem je například CBD olej.

 

Ukázalo se, že kanabidiol obsažený v takovém přípravku mimo jiné inhibuje odbourávání anandamidu tím, že zvyšuje jeho koncentraci a dostupnost. To není jediná oblast, kde se kanabinoidy mohou ukázat jako řešení.

 

Čistě užívání doplňků v mikrodávkách stojí za zvážení.

 

Kanabinoidy mohou podporovat homeostatické procesy tím, že pomáhají systému udržovat správnou funkci. Jedná se o jednu z jejich nejuznávanějších vlastností.

 

Příroda nám v různých formách dává vše, co potřebujeme k tomu, aby tělo správně fungovalo. Využívejme ji, i když s rozumem.

 

 

Homeodynamika

Dobře, ale co je tedy homeodynamika, kterou zmiňuje např. autor hesla o homeostáze na Wikipedii?

 

Homeodynamika je rozvinutím teorie homeostázy. Jde o určitý druh zvýšení úrovně, který pro většinu lidí bude znamenat jen málo a někteří ho budou považovat za pseudovědecké "Woo".

 

Definice homeodynamiky předpokládá, slovy profesorky Marthy E. Rogersové, nahlížet na lidský život a přírodu jako na dynamický a holistický proces. Změny jsou nevratné, jedinečné a rytmické. Jejich prožívání rozšiřuje komplexnost vnímaných vzorců v energetických polích lidí a prostředí, v němž žijí, a to v podobě neviditelných vln, které rezonují a odrážejí nepřetržitý vztah mezi nimi v jakémkoli bodě časoprostoru.

 

To jsme si nevymysleli. Překládáme definici ze zdroje: https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/homeodynamics 

 

Zjednodušeně řečeno: lidská přirozenost je dynamická, neustále se měnící a tvoří nedílný celek, který se řídí třemi principy:

 

 1. princip rezonance
 2. princip integrity
 3. princip neustálé, inovativní, nepředvídatelné a stále se zvyšující rozmanitosti energetických polí lidí a jejich prostředí.

 

Wikipedie nadále uvádí, že tuto teorii zpochybňují vědci z mnoha oborů. Snad se to změní a teorie profesora Rogerse, která byla iniciována a je pravděpodobně plná chyb a vědeckých nepřesností, bude přesto rozvinuta, zpřesněna a vědecky prokázána.

 

Zdá se, že homeodynamické procesy v celé své chaotické povaze, kterou je obtížné uchopit i slovy, jsou ve skutečnosti dynamickou sebeorganizací nesmírně složitých struktur v homeodynamických podmínkách, které jsme si zvykli nazývat životem (nebo přírodou).

 

Tiše doufáme, že se nám podařilo téma popsat komplexně a že v textu článku byla nalezena jednoduchá a přesná odpověď na otázku "co je homeostáza?".

 

Autor: Tomáš Konieczny

 

Na kvalitě a správnosti informací, které s vámi sdílíme v našich článcích, nám záleží stejně jako na našich produktech samotných. Pokud jste našli v našem článku nějakou chybu, překlep či nesrovnalost, dejte nám vědět na info@herbalus.cz nebo nám zavolejte na číslo +420 735 158 122.

 

Kdo je autorem tohoto článku? 

 

Bc. Tomáš Konieczny
Narozen 4.7.1992 v Třinci
Vystudoval ekonomický obor, celý život se však věnoval cestovnímu ruchu, zdravému životnímu stylu, konopí a zkoumání jeho vlivu na lidské zdraví.
Zakladatel a jednatel firmy Herbalus, kde stojí mimo jiné za vývojem produktů a objevováním přínosu konopí v různých fyzických či psychických aspektech zdraví a života.