+420 735 158 122

(10:00 - 18:00)

Herbalus.czHerbalus.sk
Herbalus Logo

Viry - co jsou zač? Neviditelní nepřátelé nezbytní pro chod planety

|
Organismy

Viry, jsou malé nebuněčné organismy, které balancují na pomezí živé a neživé přírody. Co je to vir? Jak se může množit, jaký mají význam na Zemi a jak se před nimi chránit? To vše najdete v tomto článku.

Tereza Hoffmannová

Tereza Hoffmannová

Biologický specialista

Sdílejte článek:

Viry - co jsou zač? Neviditelní nepřátelé nezbytní pro chod planety

5 nejdůležitějších bodů článku

  • Co jsou to viry
  • Stavba viru
  • Jak vypadá vir 
  • Jaká jsou virová onemocnění
  • Význam virů

Viry jsou částice, které fungují na hranici mezi živými organismy a chemickými sloučeninami. Mají schopnost vytvářet krystalické struktury, což je charakteristické pro neživou hmotu, a na druhou stranu jsou schopny se množit a šířit nemoci - včetně infekcí horních cest dýchacích.

 

Co jsou to viry? 

Viry zaujímají zvláštní taxonomické postavení: nejsou to rostliny, živočichové ani prokaryota (jednobuněčné organismy bez definovaného jádra) a jsou obecně řazeny do vlastní říše. Viry by vlastně ani neměly být považovány za organismy v užším slova smyslu, protože nejsou volně žijící - tj. nemohou se rozmnožovat a provádět metabolické procesy bez hostitelské buňky. Viry mohou způsobovat různé onemocnění a ty se všeobecně nazývají jako virové infekce

 

Stavba viru  

Všechny skutečné viry obsahují nukleovou kyselinu - buď DNA (deoxyribonukleová kyselina), nebo RNA (ribonukleová kyselina) - a bílkoviny. Nukleová kyselina kóduje genetickou informaci, která je pro každý virus jedinečná. Infekční, extracelulární (mimo buňku) forma viru se nazývá virion. Obsahuje nejméně jeden jedinečný protein syntetizovaný specifickými geny v nukleové kyselině daného viru. 

 

Prakticky u všech virů tvoří alespoň jeden z těchto proteinů obal (nazývaný kapsida) kolem nukleové kyseliny. Některé viry mají také další proteiny uvnitř kapsidy; některé z těchto proteinů působí jako enzymy, často při syntéze virových nukleových kyselin. 

 

Viroidy jsou organismy způsobující onemocnění, které obsahují pouze nukleovou kyselinu a nemají žádné strukturní bílkoviny. Jiné virům podobné částice nazývané priony se skládají především z bílkoviny pevně zkomplexované s malou molekulou nukleové kyseliny. Priony jsou velmi odolné vůči inaktivaci a zdá se, že způsobují degenerativní onemocnění mozku u savců včetně člověka. 

 

Nukleová kyselina

Skutečnou infekční částí každého viru je jeho nukleová kyselina, buď DNA, nebo RNA, ale nikdy ne obě. U mnoha virů, ale ne u všech, může samotná nukleová kyselina zbavená kapsidy infikovat buňky, i když podstatně méně účinně než neporušené viriony.

DNA

 

Kapsid 

Kapsid virionu má tři funkce: první funkcí je, že chrání virovou nukleovou kyselinu před štěpením některými enzymy. Druhou funkcí poskytuje na svém povrchu místa, která rozpoznávají a připojují (adsorbují) virion k receptorům na povrchu hostitelské buňky, a třetí, že u některých virů poskytuje bílkoviny, které tvoří součást specializované složky umožňující virionu proniknout přes povrchovou membránu buňky nebo ve zvláštních případech vstříknout infekční nukleovou kyselinu do nitra hostitelské buňky.

 

Velikost a tvar viru 

Většina virů má průměr od 20 nanometrů do 250-400 nm; ty největší však měří v průměru asi 500 nm a jsou dlouhé přibližně 700-1000 nm. Pouze největší a nejsložitější viry lze pozorovat pod světelným mikroskopem s nejvyšším rozlišením. Při jakémkoli určování velikosti viru je třeba brát v úvahu také jeho tvar, protože různé třídy virů mají charakteristické tvary.

 

Tvary virů jsou převážně dvojího druhu: tyčinky neboli vlákna, která se tak nazývají kvůli lineárnímu uspořádání podjednotek nukleové kyseliny a bílkovin, a koule, což jsou vlastně dvacetistranné mnohoúhelníky. 

 

Většina rostlinných virů je malá a má buď tvar vláken, nebo polygonů, stejně jako mnoho bakteriálních virů. Větší a složitější bakteriofágy (vir napadající bakterie) však obsahují jako genetickou informaci dvouvláknovou DNA a kombinují jak vláknitý, tak polygonální tvar. 

 

Klasický bakteriofág T4 se skládá z polygonální hlavy, která obsahuje genom DNA, a z tyčinkovitého ocasu ve tvaru speciálních dlouhých vláken. Takové struktury jsou pro bakteriofágy jedinečné.

 

bakteriofág

 

Rozmnožování viru 

Viry používají k replikaci dva procesy: lytický cyklus a lyzogenní cyklus. Některé viry se množí oběma způsoby, zatímco jiné využívají pouze lytický cyklus. 

 

Lytický cyklus 

Při lytickém cyklu se virus připojí k hostitelské buňce a vpraví do ní svou DNA. Pomocí buněčného metabolismu hostitele se virová DNA začne replikovat a vytvářet proteiny. Poté se sestaví plně zformované viry. Tyto viry rozbíjejí nebo lyzují (smrt buňky v důsledku rozpadu jejich vnější membrány) buňku a šíří se do dalších buněk, aby pokračovaly v cyklu.

 

Lyzogenní cyklus 

Stejně jako v lytickém cyklu se i v lyzogenním cyklu virus připojí k hostitelské buňce a vstříkne do ní svou DNA. Odtud se virová DNA začlení do DNA hostitele a jeho buněk. Pokaždé, když buňky hostitele procházejí replikací, replikuje se i DNA viru, čímž se jeho genetická informace šíří po celém hostiteli, aniž by bylo nutné infikované buňky lyzovat.

 

virový cyklus

 

Virová onemocnění 

U člověka mohou viry způsobovat mnoho onemocnění. Například chřipku způsobuje virus chřipky. Viry obvykle vyvolávají v hostiteli imunitní reakci, která virus usmrtí. S některými viry však imunitní systém není úspěšný, například s virem lidské imunodeficience neboli HIV. To vede k chronické infekci, kterou je obtížné nebo nemožné vyléčit; často lze léčit pouze příznaky.

 

Na rozdíl od bakteriálních infekcí jsou antibiotika při léčbě virových infekcí neúčinná. Virovým infekcím se nejlépe předchází očkováním, i když některé virové infekce lze léčit antivirotiky. Většina antivirotik působí tak, že zasahují do virové replikace. Některé z těchto léků zastaví syntézu DNA, čímž zabrání replikaci viru.

 

Mezi další známé viry patří například spála, spalničky, klíšťová encefalitida, mononukleóza, Ebola, COVID, SARS a jiné. 

 

Virus chřipky 

Chřipka je nakažlivé onemocnění dýchacích cest způsobené chřipkovými viry, které infikují nos, krk a někdy i plíce. Může způsobit mírné až závažné onemocnění a někdy může vést až k úmrtí. 

 

Příznaky chřipky obvykle přicházejí náhle. Lidé, kteří mají chřipku, často pociťují některé nebo všechny tyto příznaky: horečka, kašel, bolest v krku, rýma, ucpaný nos, bolesti svalů nebo těla, bolesti hlavy, únava. Existuje také střevní chřipka o které můžete přečíst více zde

 

TIP: Svoji imunitu a obranu proti virům a nemocem můžete vylepšit mnoha způsoby. Mezi jeden z nich patří pravidelná suplementace základních minerálů a vitamínů, které jsou nezbytné pro správné fungování lidského těla.

 

 

Herpes simplex virus

Herpes simplex virus, známý také jako HSV, je virová infekce, která způsobuje genitální a orální herpes. Mnoho lidí žije s asymptomatickým HSV, což znamená, že mají virus, aniž by u nich kdy propukl nebo se objevil aktivní herpes. Herpes vir se objevuje ve dvou formách: HSV-1 a HSV-2, které mají obdobnou strukturu, ale vyskytují se na jiné části těla. HSV-1 se vyskytuje v oblasti obličeje a HSV-2 v oblasti genitálu. 

 

Herpesem simplex se mohou nakazit lidé jakéhokoli věku. Pravděpodobnost nákazy virem je vyšší, pokud je imunitní systém oslabený.

 

HSV-1 se lze nakazit přes dotýkání se kůže osoby v blízkosti úst, líbání, sdílení nádobí, balzámu na rty nebo holicích strojků. Pokud se vám dostane orálního sexu od někoho, kdo má opar, může se infekce oparem přenést na vaše genitálie.

 

Lidé se mohou nakazit HSV-2 prostřednictvím pohlavního styku, orálním sexem, stykem kůže na kůži nebo porodem matkou, která má aktivní infekci. 

 

Respirační syncytiální virus (RSV) 

Respirační syncytiální virus (RSV) způsobuje infekce plic a dýchacích cest. Je tak častý, že většina dětí je tímto virem nakažena do 2 let věku. Respirační syncytiální (sin-SISH-ul) virus může nakazit i dospělé.

 

U dospělých a starších zdravých dětí jsou příznaky RSV mírné a obvykle napodobují běžné nachlazení a objevují se čtyři až šest dní po kontaktu s virem. Ty mohou zahrnovat např. ucpaný nebo tekoucí nos, suchý kašel, zvýšená teplota, bolest v krku, kýchání a bolest hlavy. Ke zmírnění potíží obvykle stačí samoléčebná opatření.

 

RSV může způsobit závažnou infekci u některých osob, včetně kojenců, zejména u předčasně narozených dětí, starších dospělých, osob s onemocněním srdce a plic nebo u všech osob s oslabeným imunitním systémem .

 

TIP: Na posílení imunity vyzkoušejte náš čaj IMUNITA, ve kterém najdeme kombinaci kurkumy a zázvoru, jenž podporují imunitní systém. 

 

HPV virus 

Lidský papilomavirus (HPV) je běžný virus, který může postihnout různé části těla. Existuje více než 100 typů HPV, včetně kmenů HPV, které způsobují bradavice na rukou, nohou, obličeji a jiných částí těla. Přibližně 30 kmenů HPV postihuje genitálie.

 

HPV, který postihuje genitálie, je sexuálně přenosná infekce (STI), která se přenáší kontaktem kůže na kůži. Mnoho lidí se při pomyšlení na pohlavně přenosné infekce děsí, ale většina genitálních kmenů HPV je neškodná. Patří sem i typ HPV, který způsobuje genitální bradavice.

 

Některé kmeny HPV jsou vysoce rizikové a mohou vést ke vzniku rakoviny, například rakoviny děložního čípku. Včasné odhalení a léčba tomu obvykle zabrání.

 

HIV 

HIV (virus lidské imunodeficience) je virus, který napadá bílé krvinky, jež pomáhají tělu bojovat s infekcí, a činí člověka zranitelnějším vůči jiným infekcím a nemocem. Šíří se kontaktem s některými tělesnými tekutinami osoby nakažené virem HIV, nejčastěji při nechráněném sexu, při sdílení injekčního náčiní nebo z matky na dítě přes mateřské mléko. Virus HIV způsobuje nemoc zvanou AIDS. 

 

Lidské tělo se viru HIV nedokáže zbavit a žádný účinný lék na HIV neexistuje. Jakmile se tedy jednou nakazíte virem HIV, zůstane vám na celý život.

 

Naštěstí je však k dispozici účinná léčba pomocí léků proti HIV (tzv. antiretrovirová terapie neboli ART). Pokud se léky na HIV užívají podle předpisu, mohou snížit množství viru HIV v krvi (nazývané také virová nálož) na velmi nízkou úroveň. 

 

Pokud je virová nálož u člověka tak nízká, že ji standardní laboratoř nedokáže detekovat, nazývá se to nezjistitelná virová nálož. Lidé s HIV, kteří užívají léky na HIV podle předpisu a dosáhnou a udrží si nedetekovatelnou virovou zátěž, mohou žít dlouhý a zdravý život a nepřenášejí HIV na své HIV negativní partnery prostřednictvím sexu.

 

COVID-19

COVID-19 (koronavirové onemocnění 2019) je onemocnění způsobené virem SARS-CoV-2. Může být velmi nakažlivé a rychle se šíří. Ve Spojených státech zemřelo na COVID-19 více než milion lidí.

 

COVID-19 nejčastěji způsobuje respirační příznaky, které se mohou podobat nachlazení, chřipce nebo zápalu plic. COVID-19 může napadnout nejen plíce a dýchací systém. Onemocnění může postihnout i další části těla. Většina lidí s COVID-19 má mírné příznaky, ale někteří lidé onemocní vážně a v nejhorším případě může způsobit i smrt. 

 

Lidé trpící chronickým onemocněním, mohou mít větší riziko závažného onemocnění. 

 

TIP na související článek: Jak působí CBD na Covid-19?

 

cbd

 

Jak se chránit před viry? 

Důležitá je správná hygiena. Pravidelné a důkladné mytí rukou rukou, zejména před přípravou jídla, před jídlem a po něm a po použití toalety. Při mytí používejte mýdlo, abyste zničili vnější části viru, nebo jej nahraďte gelem na dezinfekci rukou na bázi alkoholu, pokud nemáte přístup k zařízení na mytí rukou.

 

Pokud přijdete do kontaktu s někým, o kom víte, že je nemocný, vyhněte se dotýkání nebo sdílení kontaminovaných předmětů; můžete také používat ochranné pomůcky, jako je maska a rukavice.

 

Vaše tělo má přirozenou obranu proti virům v imunitním systému. Bílé krvinky a protilátky se snaží útočící viry odrazit a chránit vaše zdraví. Přesto je dobré poskytnout imunitnímu systému další podporu v boji proti virům doplňováním potřebných vitamínů a minerálů

 

Význam virů 

Převážná většina virů není pro člověka patogenní a mnohé z nich hrají důležitou roli v ekosystémech. Jiné udržují zdraví jednotlivých organismů - od hub a rostlin až po hmyz a člověka. 

 

Ekosystémy

Fágy jsou hlavním regulátorem bakteriálních populací v oceánu a pravděpodobně i v každém jiném ekosystému na planetě. Tyto viry každý den zahubí asi 20 % všech oceánských mikrobů a asi 50 % všech oceánských bakterií. Tím, že viry likvidují mikroby, zajišťují, že plankton produkující kyslík má dostatek živin, aby mohl provádět vysokou míru fotosyntézy, která v konečném důsledku udržuje většinu života na Zemi. 

 

Vědci zkoumající hmyzí škůdce také zjistili, že viry mají zásadní význam pro kontrolu populací druhů. Pokud se určitý druh přemnoží, "přijde virus a vyhubí ho". Je to velmi přirozená součást ekosystémů. Tento proces je běžný i u mnoha jiných druhů, včetně toho našeho - důkazem jsou pandemie. Když se populace velmi přemnoží, viry mají tendenci se velmi rychle množit a srazit tuto populaci, čímž vytvoří prostor pro život všeho ostatního.  

 

Zdravotnictví

Přestože viry mohou mít ničivé zdravotní následky, mají také důležité technologické využití. Viry jsou zvláště důležité pro genovou terapii. Protože některé viry začleňují svou DNA do DNA hostitele, lze je geneticky modifikovat tak, aby nesly geny, které by byly pro hostitele přínosné.

 

Některé viry lze dokonce upravit tak, aby se množily v rakovinných buňkách a spouštěly imunitní systém, který tyto škodlivé buňky zabíjí. Ačkoli se jedná o stále ještě rozvíjející se oblast výzkumu, dává virům potenciál, aby jednoho dne přinášely více užitku než škody.

 

Závěr

Viry jsou neobvyklé infekční částice, které se řadí do samostatné říše. Jejich stavba zahrnuje nukleovou kyselinu (DNA nebo RNA) a bílkoviny. Virové infekce mohou být způsobeny různými viry a mají širokou škálu příznaků. Celkově lze říci, že viry jsou fascinující a komplexní mikroorganismy, které mají významný vliv na životní procesy a lidské zdraví. Jejich studium a pochopení jejich fungování je nezbytné pro prevenci a léčbu virových infekcí.

 

Autor: Tereza Hoffmannová 

 

 

Na kvalitě a správnosti informací, které s vámi sdílíme v našich článcích, nám záleží stejně jako na našich produktech samotných. Pokud jste našli v našem článku nějakou chybu, překlep či nesrovnalost, dejte nám vědět na info@herbalus.cz nebo nám zavolejte na číslo +420 735 158 122.

 

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158286/

https://www.britannica.com/science/virus

https://www.genome.gov/genetics-glossary/Virus

https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/about-hiv-and-aids/what-are-hiv-and-aids/

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/11901-hpv-human-papilloma-virus

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/respiratory-syncytial-virus/symptoms-causes/syc-20353098