+420 735 158 122

(10:00 - 18:00)

Herbalus.czHerbalus.sk
Herbalus Logo

Raphael Mechoulam - průkopník, vědec, badatel, profesor

|

Raphael Mechoulam je izraelský organický chemik a profesor lékařské chemie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě v Izraeli. Je známý především díky své práci na izolaci tetrahydrokanabinolu (THC) a četným studiím o účincích konopí a kanabinoidů.

Tomáš Konieczny

Tomáš Konieczny

Zakladatel a jednatel

Sdílejte článek:

Raphael Mechoulam - průkopník, vědec, badatel, profesor

Raphael Mechoulam je mimořádná osobnost. Je nazýván otcem konopí. Jsou i tací, kteří profesora z úcty k jeho vysokému věku, úspěchům a zásluhám ve výzkumu kanabinoidů nazývají "dědečkem kanabinoidů". Je považován za objevitele endokanabinoidního systému, o jehož existenci jsme do roku 1992 nevěděli a dodnes o něm bohužel nejsou žádné informace ve školních učebnicích. Vědeckými kruhy je navrhován na zisk Nobelovy ceny.

 

Raphael Mechoulam - životopis

Raphael Mechoulam se narodil v roce 1930 v bulharské Sofii v židovské rodině. Byl synem lékaře, který zastával funkci ředitele místní nemocnice, zatímco jeho matka studovala v Berlíně a "užívala si života bohaté židovské rodiny". Raphael Mechoulam získal vzdělání na americké základní škole, dokud antisemitské zákony nepřinutily rodinu opustit rodné město. Brzy poté byl Rafaelův otec poslán do koncentračního tábora.

 

Za komunistického Bulharska začal Rafael Mechoulam studovat chemické inženýrství, ale nebyl spokojen se směrem svého vzdělávání. V roce 1949 emigroval s rodinou do Izraele, kde začal studovat chemii. V roce 1952 získal magisterský titul z biochemie na Jeruzalémské univerzitě a o šest let později, po napsání doktorské práce o chemii steroidů, získal doktorát na Weizmannově institutu.

 

Získání doktorátu bylo jen začátkem vědecké kariéry. Raphael Mechoulam poté absolvoval postdoktorské studium na Rockefellerově institutu v New Yorku a stal se výzkumným pracovníkem Weizmannova institutu. V roce 1965 přešel na Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě, kde se v roce 1972 stal profesorem. V roce 1994 byl zvolen členem Isrealské akademie věd.

 

Profesor Mechoulam - jeho úspěchy a zásluhy:

 • Člen Izraelské akademie věd (1994)
 • Izraelská cena za vědu - chemie (2000)
 • Doctor Honoris Causa Ohio University, USA (2001)
 • Čestný člen Izraelské společnosti pro fyziologii a farmakologii (2002)
 • Doktor honoris causa Univerzity Computente v Madridu, Španělsko (2006)
 • Cena NIDA za objev (2011)
 • Cena EMET v oblasti přírodních věd - chemie (2012)
 • Držitel Rothschildovy ceny za chemii a fyziku (2012)
 • Prezident/předseda Mezinárodní asociace pro výzkum kanabinoidů (1999-2000).
 • Doctor Honoris Causa University of Guelph, Ontario, Kanada (2018)
 • Objevitel endokanabinoidního systému (1992)
 • Celková laboratorní syntéza THC, CBD, CBG
 • Vedoucí týmu vědců, kteří objevili anandamid a 2-AG
 • V roce 2019 objevil se svým výzkumným týmem metodu stabilizace kanabinoidních kyselin včetně CBDa.

 

Raphael Mechoulam mladý

 

Výzkum konopí

V dubnu 2019 vystoupil Dr. Raphael Mechoulam na mezinárodní obchodní konferenci ICBC Cannabis - Health Europa. Během projevu vysvětlil výsledky svého výzkumu konopí, poukázal na vědecký pokrok v této oblasti a podrobně vysvětlil účinky látek obsažených v konopí. Několik posledních desetiletí výzkumu výrazně rozšířilo znalosti o konopí, ačkoli chemici a vědci stále čelí mnoha výzvám.

 

Mechoulam významně přispěl k výzkumu konopí. Právě on odstartoval lékařskou revoluci spojenou s novým pohledem na konopí. Nejvíce se proslavil objevem tetrahydrokanabinolu neboli THC, jednoho ze 113 kanabinoidů, které se v nich nacházejí.

 

Vlastnosti konopí jsou známy již tisíce let

Mechoulam začal své vyprávění o studiu vlastností konopí tím, že poukázal na to, že ve starověké Sýrii se konopí používalo v podstatě na všechny věci, na které se používá i dnes. Tak tomu bylo po několik tisíc let.

 

Dokonce i doktor Russell Reynolds, lékař královny Viktorie, dovážel konopí z Indie jako lék na její migrény. Nikdy nebylo výslovně uvedeno, že konopí bylo určeno právě královně, ale vzhledem k tomu, že byla Reynoldsovou jedinou pacientkou, zdálo se to být zřejmé.

 

3 fáze výzkumu konopí

Raphael Mechoulam určil tři fáze, do kterých lze výzkum lékařské marihuany rozdělit. První z nich je fytochemie, která se zaměřuje především na chemii rostliny a sloučeniny, které produkuje - především THC a CBD. Tento druh výzkumu byl předmětem zájmu zhruba před 30 lety. Další etapou byl výzkum endokanabinoidů, které se podílejí na mnoha fyziologických procesech, dokončený asi před 10 lety.

 

Od té doby probíhá třetí fáze výzkumu - fyziologie člověka. Na tomto procesu se podílejí celkem desítky sloučenin, i když v současné době známe aktivitu pouze pěti nebo deseti z nich. Aktuálně se zájem soustředí zejména na kanabidiol a THC. Podle lékaře je velmi pravděpodobné, že v příštích letech se bude nejvíce mluvit o endogenních kanabinoidech a kanabinoidech, které mají podobnou strukturu.

 

Značnou pozornost si zaslouží také výzkum léčebného a lékařského využití kanabinoidních kyselin, které se po mnohaletém úsilí konečně stabilizovalo a zpřístupnilo například užíváním CBD nebo kyseliny kanabidiolové.

 

 

Kyseliny THCa a CBDa

Největší zájem je v současné době nepochybně o kyseliny THC a CBD, tedy CBDa a THCa.

 

Struktura kanabidiolu byla popsána již v roce 1963. V té době bylo možné určit strukturu sloučeniny THC a následně ji syntetizovat. CBD a THC jsou stále v centru pozornosti, ale tyto sloučeniny nejsou přírodními produkty.

 

Jejich kyseliny jsou naopak přírodní. Rostlina totiž produkuje kyselinu THC a kyselinu kanabidiolovou. Přestože tyto sloučeniny byly popsány a syntetizovány již před mnoha lety, nebyly nikdy testovány z jednoduchého důvodu - jsou velmi nestabilní a snadno se rozpadají. Proto se na jejich téma objevilo jen několik článků.

 

Na kyseliny THC a CBD se však začalo nahlížet jinak, když se ukázalo, že by mohly být nejdůležitější. Proto bylo rozhodnuto stabilizovat je pomocí jednoduché chemické reakce, aby bylo možné analyzovat a identifikovat aktivitu těchto sloučenin. Jakmile byl zahájen výzkum kyseliny kanabidiolové, ukázalo se, že je účinnější než samotný kanabidiol.

 

Je také pravděpodobné, že kyselina kanabidiolová bude vykazovat obdobnou aktivitu jako kanabidiolový olej. To je důležité, protože je v mnoha ohledech účinnější než kanabidiol. Studie na zvířatech například prokázaly, že je stabilnější a má pozitivní vliv na depresivní chování.

 

Studie na lidech samozřejmě nejsou možné. Nicméně za předpokladu, že většina výsledků pozorovaných u zvířat bude analogicky fungovat i v modelu lidského chování, lze předpokládat, že kyselina kanabidiolová bude vykazovat silnější aktivitu než samotné CBD. Dosud publikované studie dokazují, že vykazuje lepší účinnost při léčbě bolesti a deprese. Podle lékaře se může stát, že kyselina začne pomalu nahrazovat přírodní kanabidiol. 

 

Konopí výzkum

 

Synergický efekt

Dalším aspektem, který přitahoval zájem chemiků, byl synergický efekt, známý také jako efekt okolí. Konopí obsahuje řadu chemických sloučenin, které samy o sobě nemají žádný účinek, ale v kombinaci s THC jeho účinky zesilují.

 

Četné studie prokázaly, že ke konečnému výsledku a dosažení synergického efektu (entourage effect) přispívají všechny sloučeniny obsažené v konopí. To způsobuje řadu komplikací a znamená, že pro většinu sloučenin přítomných v konopí je třeba vyvinout analytický postup, který určí, jak jednotlivé sloučeniny reagují.

 

Výzkum THC

Během své přednášky se lékař zaměřil také na látku, s níž je jeho práce nejvíce spojována - THC. Většina lidí ví, že se používá v souvislosti s bolestí, nevolností, problémy se spánkem, chutí k jídlu nebo záchvaty úzkosti. V mnoha zemích je schválena a prodává se například jako lékařská marihuana.

 

Mnoho pacientů však dává přednost přírodnímu extraktu před syntetickými kanabinoidy, pravděpodobně právě kvůli synergickému účinku a také proto, že dávají přednost perorálnímu přípravku ve formě kapek, jako je cbd olej, před vdechováním kanabinoidů z kouření sušeného konopí nebo pomocí vaporizování.

 

Mechoulam také naznačil, že dosud nebylo do hloubky prozkoumáno, jak marihuana ovlivňuje lidi s depresí. Ačkoli bylo prokázáno, že THC působí antidepresivně, existují i jiné sloučeniny, které mohou mít ve vyšších dávkách stejný účinek. THC je také důležitý pro zmírnění posttraumatických stresových příznaků a zlepšení kvality spánku.

 

Klinické studie ukazují, že malé množství THC může pacientům pomoci - porucha sice zcela nezmizí, ale bude se s ní lépe žít.

 

CBD vs. THC

CBD vyrovnává účinky THC. To je důležitá informace, protože nadbytek THC je spojen s nárůstem psychotických a schizofrenních příznaků nebo výskytem bludů. CBD zklidňuje a potlačuje nadměrnou aktivitu nervového systému způsobenou nadbytkem THC.

 

CBD se v minimální míře váže na receptory endokanabinoidního systému. Aktivuje jejich činnost a ovlivňuje jejich tvar. Tvar receptorů souvisí se silou a intenzitou signálů, které vysílají.

 

THC se váže na receptory CB1 a CB2 endokanabinoidního systému podobně jako endogenní kanabinoidy.

 

30 let čekání

Mechoulam ve své přednášce také vysvětlil důvody zpoždění svého průlomového výzkumu. Začal se zabývat epilepsií. Většina pacientů užívajících konopí měla výrazně méně záchvatů a pouze jedna ze zkoumaných osob nepociťovala pozitivní účinky kanabidiolu. Po zveřejnění výsledků výzkumu se lékař a jeho kolegové domnívali, že by se konopí mohlo používat jako lék na epilepsii, ale nic takového se za 30 let nestalo.

 

Teprve po uplynutí této doby rodiče v USA zjistili, že rostliny s vysokým obsahem kanabidiolu pomáhají při epilepsii. Nebýt třicetiletého čekání, mohla být již dávno poskytnuta pomoc tisícům dětí. V cestě však stály především právní problémy. Teprve když rodiče viděli pozitivní účinky kanabidiolu, začala veřejnost vyvíjet tlak na americké úřady. Syntetický kanabidiol je nyní již součástí schváleného léku na epilepsii Epidiolex.

 

Léčba schizofrenie kanabinoidy

Dr. Raphael Mechoulam pokračoval ve svém výzkumu a následně se zaměřil na účinky konopí na pacienty trpící schizofrenií. Společně s kolegy z Jižní Ameriky zkoumali účinky konopí na malé skupince lidí. Výzkum v mnohem větším měřítku byl proveden v Německu.

 

Poté se zjistilo, že CBD může být skvělou alternativou k léku Amisulprid, který je již velmi účinný, ale má vedlejší účinky. To je důležité, protože mnoho pacientů se schizofrenií nechce užívat léky právě kvůli jejich nežádoucím účinkům. Použití kanabidiolu by tento problém mohlo odstranit.

 

Anandamid a 2AG - endokanabinoidy

Na závěr své přednášky se Mechoulam rozhodl podívat na účinek kanabidiolu na lidský organismus. Bylo jasné, že na něco působí, pravděpodobně na receptor. Začali tedy hledat protein, na který by se kanabidiol mohl navázat. Ukázalo se, že se jedná o receptor umístěný v oblastech zodpovědných za kontrolu motoriky, koordinaci nebo kognitivní funkce, což jsou všechno záležitosti, které jsou ovlivněny THC.

 

Začali hledat sloučeniny produkované tělem, které by mohly aktivovat THC a působit paralelně s ním. Po dlouhém výzkumu byly nalezeny dvě sloučeniny, které jsou sice chemicky zcela odlišné, ale mají stejnou aktivitu jako THC. Byly pojmenovány anandamid a 2AG.

 

O těchto sloučeninách bylo vydáno mnoho publikací, ale práce se omezovaly na teoretické úvahy. Anandamid nebyl nikdy podáván lidem, především z právních důvodů i navzdory důkazům, že by mohl mít účinné lékařské a terapeutické využití.

 

Raphael Mechoulam

 

Endokananinoidní systém

Citace z rozhovoru profesora Mechoulama pro časopis Discover:

"Z mého pohledu se lidské tělo ve většině případů snaží bojovat s každou nemocí pomocí imunitního systému. Tento systém je velmi důležitý, ale jak dnes víme, neřeší některé nemoci. Tělo se tedy snaží s těmito nemocemi bojovat jinými způsoby a já se domnívám, že endokanabinoidní systém je jedním z hlavních systémů, které se podílejí na boji s nemocemi.

 

Zhruba za deset let budeme pravděpodobně hovořit nejen o imunitním systému, ale také právě o endokanabinoidním systému. Může se ukázat, že jde o další způsob, jakým tělo útočí na chorobné stavy." - Raphael Mechoulam, 22.11.2019 v rozhovoru pro Discover Magazine

 

Film "Vědec" - příběh o životě, výzkumu a objevech profesora Mechoulama

Doporučujeme Vám zhlédnout film The Scientist: Are We Missing Something?, který vypráví o životě, výzkumu a objevech profesora Mechoulama.

Foto: https://www.cfhu.org/news/prestigious-harvey-prize-a-predictor-of-the-nobel-goes-to-raphael-mechoulam/

Autor: Tomáš Konieczny

 

Na kvalitě a správnosti informací, které s vámi sdílíme v našich článcích, nám záleží stejně jako na našich produktech samotných. Pokud jste našli v našem článku nějakou chybu, překlep či nesrovnalost, dejte nám vědět na info@herbalus.cz nebo nám zavolejte na číslo +420 735 158 122.