+420 735 158 122

(10:00 - 18:00)

Herbalus.czHerbalus.sk
Herbalus Logo

Certifikovaný CBD olej

|
CBD

Co je to vlastně certifikát o analýze? Jak poznat, že je daný produkt vhodný pro naše zdraví a že obsahuje opravdu to, co tvrdí prodejce?

Tomáš Konieczny

Tomáš Konieczny

Zakladatel a jednatel

Sdílejte článek:

Certifikovaný CBD olej

Všechny produkty Herbalus a námi používané látky pro výrobu jsou opatřeny certifikací o analýze, která udává obsah kanabinoidů. Provádějí se také testy na přítomnost nebezpečných sloučenin, jako jsou těžké kovy nebo pesticidy, které se uvádějí v certifikátu, aby byla zajištěna bezpečnost spotřebitele.

 

Co je certifikát o analýze?

Certifikát o analýze (COA) je laboratorní zpráva o chemickém složení (např. obsahu) výrobku nebo suroviny. V souvislosti s deriváty průmyslového konopí podává COA zprávu o kanabinoidním, terpenovém a nečistotovém profilu produktů CBD.

 

Certifikáty pravosti slouží ke kontrole, zda obsah výrobku odpovídá tomu, jak je inzerován. Tyto zprávy jsou důležité pro ověření, zda konopné extrakty a jiné deriváty nebo přípravky obsahují méně než hmotnostních THC, než jak je definováno v zákoně o průmyslovém konopí.

 

Proč jsou certifikace a analýzy důležité?

Studie provedená v roce 2020 zjistila, že téměř 70 % online produktů CBD je nesprávně označeno a obsahuje výrazně méně CBD, než je inzerováno. Pro výživové hodnoty je nesmírně důležité znát přesnou sílu a složení.

 

Výrobci mohou například tvrdit, že produkt CBD neobsahuje THC, nebo uvádět, že jejich produkt má určitou sílu, ale protože neexistuje pořádný dohled, zvyšuje se možnost "podvádění s čísly". To může být vážný problém pro lidi, kteří si vybírají produkty bez THC, aby se vyhnuli psychoaktivním vedlejším účinkům nebo aby kvůli práci prošli drogovým testem.

 

V neregulovaném odvětví, kde se objevují nové společnosti vyrábějící/přeprodávající CBD, je pro zákazníky obtížné vědět, za co konkrétně platí. Samotné označování není spolehlivé, zejména pokud jsou výrobky prodávány online zákazníkům, kteří plně nerozumí zákoutím tohoto odvětví.

 

To je důvod, proč jsou certifikáty pravosti standardním postupem pro spolehlivé, transparentní a zákony dodržující výrobce CBD. Poskytují transparentnost pro spotřebitele i regulační orgány, aby mohli jasně určit, co je a co není v daném hotovém výrobku nebo volně ložené složce.

 

TIP na související článek: Kde koupit kvalitní CBD olej?

 

Jak najdu certifikát o analýze pro svůj CBD produkt?

Existuje několik způsobů, jak najít certifikáty pravosti. Část společností je zveřejňuje na svých webových stránkách nebo je na požádání poskytuje zákazníkům. Ujistěte se, že jsou aktuální a odpovídají číslu šarže uvedenému na výrobku.

My v Herbalusu jsme v začátcích certifikáty měli vystaveny ve fotogalerii u každého produktu na našich webových stránkách. Posléze jsme však narazili na českém trhu na to, že konkurence naše certifikáty stahovala a pomocí grafických úprav vydávala za své. I toto je bohužel běžný postup prodejců nabízejících produkty pochybných kvalit.

Certifikáty o analýze v souvislosti s rozborem kanabinoidů, těžkých kovů či pesticidů rádi zašleme na e-mail všem potenciálním zákazníkům, kteří by jej chtěli vidět.

 

Jak číst certifikát o analýze?

V levé horní části jsou uvedeny informace k identifikaci vzorku a šarže, ze které pochází. V pravém horní části je uvedena adresa a kontaktní údaje společnosti, která výrobek prodává. QR kód v horní levé části může kdokoliv naskenovat a ověřit tak pravost zprávy. Vede k laboratoři, která analýzu provedla, aby si spotřebitelé mohli zkontrolovat, zda certifikát pravosti nebyl zfalšován. 

 

Profil kanabinoidů

Spodní polovina zobrazuje kanabinoidní profil vzorku s podrobnými údaji o zjištěných kanabinoidech a jejich koncentracích. Toto je pravděpodobně nejdůležitější část certifikátu, protože spotřebitelům přesně říká, které kanabinoidy jsou v našem oleji přítomny. Sloupec "subject of determination" v tabulce označuje, které kanabinoidy byly testovány. Při analýze byly zjištěny CBD, CBDA, CBDV, THC, CBC a CBG a jejich koncentrace jsou uvedeny v miligramech na gram produktu. Sloupec "Sum of CBD" ukazuje sílu testovaného CBD oleje, kterou je třeba porovnat s koncentrací CBD uvedenou na etiketě výrobku. Plnospektrální konopné extrakty by měly obsahovat více kanabinoidů včetně D9-THC, pokud je hmotnostní podíl THC nižší než 0,2 %.

 

Těžké kovy, mykotoxiny, mikrobiální analýza

Tabulka analýzy těžkých kovů, mykotoxinů a mikrobů uvádí, které látky byly testovány spolu s chemickým symbolem a názvem. Použitá zkušební metoda definuje mez stanovitelnosti a povolené limity látky (pokyny EU).

 

Analýza zbytkových rozpouštědel

Testování zbytkových rozpouštědel určuje, zda jsou přítomna zbytková rozpouštědla nebo jiné nečistoty a zda jsou přítomny ve škodlivém množství. Může také určit, zda byl při vývoji produktu dodržen správný proces čištění rozpouštědlem.

 

Analýza pesticidů

Další zprávou v COA je analýza pesticidů, která uvádí řadu běžných pesticidů testovaných ve vzorku. Jednotkou je v tomto případě "ppb" neboli parts per billion.

 

 

Neplatit za produkt bez řádné analýzy 

V odvětví, které se rychle vyvíjí a jehož regulace je omezená, je nesmírně důležité, abyste jako spotřebitelé přesně věděli, co kupujete. Certifikáty analýzy poskytují spotřebitelům transparentnost a jistotu, že si mohou být jisti tím, co kupují.

 

Ačkoli se certifikáty pravosti v jednotlivých laboratořích liší svým vzhledem, základní informace uvedené v tomto příspěvku by měly být uvedeny na každém certifikátu pravosti.

 

Měla by být uvedena data a čísla šarží výrobků, aby se spotřebitelé mohli ujistit, že zpráva je aktuální a vztahuje se na šarži, ze které jejich výrobek pochází. Profil kanabinoidů by měl být v souladu s popisem výrobku, včetně typu extraktu (plnospektrální atd.) a síly výrobku.

 

Analýzou těžkých kovů, mykotoxinů, mikrobů, pesticidů a zbytkových rozpouštědel lze zajistit, aby bylo průmyslové konopí pěstováno bezpečně a aby byl jeho extrakt bezpečný pro další zpracování a spotřebu.

 

Společnostem, které neposkytují aktuální certifikáty o analýze, je třeba se vyhnout. Stejně tak je-li na certifikátu vuedeno jméno jiné společnosti, než té, která produkt nabízí, jedná se pravděpodobně o podvrh. V tomto odvětví se bohužel běžně vyskytují podvody s certifikáty pravosti a je třeba přijmout opatření, abyste se ujistili, že váš certifikát pravosti není zfalšovaný (např. ověření pomocí QR kódu). V našem obchodě si můžete koupit pouze testované a certifikované CBD oleje.

Autor: Tomáš Konieczny