0 0 Kč Přihlásit se

Nákupní košík

Celková cena 0 Kč K dopravě zdarma zbývá nakoupit ještě za 1 000 Kč. Přejít k pokladně
Zpět na články

Testování THC ve slinách či krvi a řízení vozidla

15. 07. 2022

Jaká rizika hrozí řidičům, kteří jsou pacienty s léčebným konopím nebo konzumenty legálních a nelegálních konopných produktů? Jaká řešení se navrhují? Co říká vědecký výzkum o limitech THC? Jaká řešení může přinést budoucnost a technologie?


Víme to už dávno: nulový přístup současných zákonů k otázce přijatelné koncentrace THC v krvi řidičů je chybný. Nedávná metaregresní studie provedená v Austrálii poskytuje jasné důkazy. Ukazuje se, že pouhá informace o koncentraci THC v těle není definitivně totožná se zhoršením řidičských schopností. Je však zřejmé, že ani lékařské užívání konopí, ani ohlášená dekriminalizace konopí nemohou znamenat snížení bezpečnosti silničního provozu. Jaké jsou vyhlídky?

 

Status konopí a marihuany v českém právu

Současný zákon o konopí je v tomto bodě jednoznačný:

 

  • Pěstování a držení marihuany v malém množství (pěstování 3 kytech či držení do 10 g sušiny) je považováno za přestupek
    (Pozor, v momentě, kdy pěstované kytky sklidíte a začnete sušit, jedná se o výrobu psychotropních látek s trestní sazbou až 15 let!)
  • Obchodování s marihuanou je zakázáno a trestá se odnětím svobody
  • Užívání léčebné marihuany je pro pacienty legální jako léčebný prostředek vydávaný v lékárně na lékařský předpis
  • Konopí s obsahem THC nižším než 1 % je legální a veřejně dostupné

 

V souvislosti s řízením vozidla nesou rizika jak pacienti legálního léčebného konopí, tak uživatelé konopných květů s 1 % tetrahydrokanabinolu.

 

Testy na drogy, které policie používá při běžných kontrolách, jsou poměrně citlivé. Pozitivní výsledek slinného testu může již po 15-20 sekundách znamenat závažný problém. V této fázi je standardní postup odeslat řidiče na nucený krevní (nebo močový) test, aby se výsledek ze slin potvrdil přesnějším testem, který stanoví přesnou koncentraci THC v těle.

 

Tento problém se stává smutným.

 

Neexistuje žádný způsob, jak zjistit, zda má řidič skutečně zhoršené vědomí a schopnost řídit. Neexistují pro to ani předpisy, ani přijaté, ověřené metody a přinejmenším o žádném z potenciálních kandidátů na takovou metodu se u nás v současné době vážně neuvažuje.

 

Pod vlivem a po užití - to je rozdíl!

Odhaduje se, že na českých silnicích se denně pohybuje až 250 tisíc řidičů "pod vlivem" THC - tzn. s rizikem pozitivního testu.

 

Je těžké si představit, že by i v dnešním světě někdo přišel s nápadem masově trestat tak obrovské množství občanů. Zdá se to být ještě méně pravděpodobné, protože jsme civilizačně o krok blíže k dekriminalizaci držení malého množství a osobního užívání konopí pro rekreační účely.

 

To nic nemění na tom, že jasná definice a rozlišení mezi pojmy "pod vlivem omamné látky" a "po užití omamné látky" jsou prostě nezbytné a nevyhnutelné.

 

Aby nebylo pochyb, náš názor je jednoznačný: jsme odpůrci řízení pod vlivem čehokoli, co zhoršuje kognitivní schopnosti, zpožďuje reakční dobu, odvádí pozornost nebo výrazně zhoršuje schopnost racionálně vyhodnotit dopravní situaci.

 

Povolená koncentrace THC v krvi řidiče

V českém právním systému neexistuje povolená koncentrace THC v těle, jako je tomu v případě testování alkoholu.

 

Všichni řidiči, u nichž je zjištěno stopové množství Delta-9 THC, riskuje ztrátu řidičského průkazu a všechny další právní důsledky trestní odpovědnosti.

 

To platí i v případě, že zdrojem psychoaktivního kanabinoidu je legální léčebné konopí používané pro zdravotní účely jako lék nebo že testovaná koncentrace přesahuje pouze 2,5 nanogramu THC na mililitr krve [ng/ml].

 

2,5 ng/ml je hladina THC v krvi, která se používá v právní praxi.

 

Pod touto hranicí soudy prohlašují výsledek testování za přestupek. Následky jsou však i v takových případech stále velmi přísné a zahrnují dočasnou ztrátu řidičského oprávnění a vysoké pokuty.

 

Problém je v tom, že samotné stanovení koncentrace není důkazem omámení, natož snížení bezpečnosti silničního provozu. Ve skutečnosti je to pouze důkaz, že řidič někdy v minulosti užil nějakou formou látku zahrnující THC.

 

V tomto bodě je třeba uklidnit lidi, kteří používají například CBD olej. Riziko detekce tetrahydrokanabinolu ve slinách po užití přípravku je nulové. Pokud test na drogy ze slin nic neprokáže a okolnosti nenaznačují opak, policista nebude nařizovat potvrzující test z krve nebo moči, který by taktéž vyšel negativní.

 

test na drogy

 

Změní se to někdy?

Naštěstí si potřebu změny v tomto ohledu uvědomují i prolegalizační kruhy a politici zapojení do procesů dekriminalizace a legalizace marihuany.

 

Ministerstvo nevidí existující řešení ve světě a mylně tvrdí, že současný stav vědeckých a praktických poznatků neumožňuje stanovit mezní hodnotu nebo dokonce rozmezí těchto hodnot.

 

A jaká je ve skutečnosti?

 

Taková řešení existují např. ve Spojených státech, Norsku nebo Dánsku.

 

V literatuře publikovaného, recenzovaného výzkumu jsou mimo jiné velmi cenné studie využívající realistické simulátory řízení automobilů v různých silničních podmínkách.

 

Existují studie, které jasně ukazují, že hladina delta-9-tetrahydrokanabinolu v krvi není vůbec spolehlivým měřítkem zhoršení schopnosti řídit, nebo dokonce kognitivních funkcí nezbytných pro řízení.

 

Existují také seriózní publikace, které uvádějí, že u řidičů se značenou hladinou THC 2-5 ng/ml není zvýšené riziko nehod.

 

Alkohol vs. marihuana

Analogie mezi alkoholem a konopím je zřejmá a jako obvykle je třeba hledat problémy v detailech.

 

Rozdíly mezi alkoholem a konopím se projevují již na úrovni toxikokinetiky. Intoxikace těmito dvěma látkami má odlišný charakter, průběh, trvání i intenzitu a rozsah kognitivních poruch.

 

V případě alkoholu víme se stoprocentní jistotou, že čím vyšší je jeho koncentrace v krvi, tím silnější je intoxikace.

 

Jinak je tomu u konopí, kde vrchol intoxikace nastává přibližně 60-90 minut po užití, kdy již koncentrace klesá, a účinky intoxikace odeznívají během 4-6 hodin. Odborníci doporučují pro jistotu počkat přibližně 10 hodin.

 

řízení

 

Australský výzkum vlivu THC na schopnosti řízení

Dne 9. listopadu 2021 byly v časopise Neuroscience & Biobehavioral Reviews dostupném online na webu Science Direct zveřejněny výsledky regresní metaanalýzy, kterou provedl tým vědců z University of Sydney pod vedením Dr. Danielle McCartney.

 

Čím se tato studie liší od ostatních?

 

Metaregrese je metoda uspořádání a vyhodnocení souboru existujících vědeckých studií. Umožňuje jakousi syntézu výsledků různorodého výzkumu, což usnadňuje praktické využití shromážděných poznatků vyplývajících z mnoha prací o dané problematice, historicky rozprostřených v čase.

 

Někdo by mohl v pokušení říci, že tato jediná studie nahrazuje všechny předchozí.

 

Co se můžeme od výzkumníků dozvědět tentokrát?

  • Biomarkery THC nejsou u pravidelných uživatelů konopí spojeny se zhoršenými schopnostmi řídit a kognitivními funkcemi používanými při řízení
  • Biomarkery THC mají slabou souvislost se zhoršenou schopností řízení a kognitivními funkcemi používanými při řízení u příležitostných uživatelů konopí.
  • Biomarkery THC jsou obecně poměrně slabými ukazateli zhoršené schopnosti řídit a kognitivními funkcemi používanými při řízení.

 

V závěru publikace autoři uvedli, že používání limitů koncentrace THC může vést ke kriminalizaci osob, jejichž kognitivní funkce a schopnost bezpečně řídit nejsou nijak narušeny.

 

Zajímavé je, že autoři poukazují na to, že léčebné užívání konopí může dokonce zlepšit schopnosti a kognitivní funkce nezbytné pro bezpečné řízení u pacientů léčených léčebným konopím například kvůli nespavosti nebo chronické bolesti.

 

Samozřejmě v žádném případě nemluvíme o řízení "pod vlivem".

 

Neznamená to, že koncept limitu THC pro řidiče by měl být obecně považován za zbytečný a že jakékoli parlamentní snahy v tomto ohledu jsou proto zbytečné?

 

Došlo nebo nedošlo k poruše kognitivních funkcí?

Abychom odpověděli na otázku, jaký smysl má používání limitů v krevních testech na THC, je třeba připomenout, že je dobré mít takový pevný nebo rozsahem definovaný parametr na své straně výkonového spektra.

 

Nastavení limitu Delta 9 THC na zodpovědně vysokou úroveň by mohlo ušetřit spoustu času, peněz, energie, stresu a starostí řidičům, kteří nepředstavují riziko na silnicích. Domníváme se, že soudům by nevadilo řešení, které by minimalizovalo počet případů a zároveň nezvyšovalo nebezpečí na našich silnicích.

 

Nakonec jde přece o bezpečnost, a ne o bezohledné zvyšování statistik kriminality a vydělávání na pokutách.

 

Co když je překročen koncentrační limit? Jak již víme, toto neprokazuje omámení v kombinaci s řízením pod vlivem alkoholu.

 

Co může být takovým důkazem? Pomoci mohou inovativní technologická řešení.

 

Myslím, že se brzy dočkáme konkrétních návrhů, jako jsou aplikace pro chytré telefony založené na algoritmech umělé inteligence.

 

Pokud dokážeme provést testy, které jednoznačně vyhodnotí náš psychomotorický stav na základě souboru pozorování, jako je reakce zornic na světlo, reakční doba nebo rozdělená pozornost, je prakticky jisté, že umělá inteligence a trocha vybavení to dokáží zjistit také s dostatečnou přesností, aby poskytly nezvratný důkaz (ne)viny.

 

Mobilní aplikace pro pacienty s lékařskou marihuanou, spotřebitele legálních konopných produktů a v dlouhodobějším horizontu i pro rekreační uživatele konopí mohou podle našeho názoru tento problém vyřešit při zachování vysokých bezpečnostních standardů na našich silnicích i mimo ně.

 

Zavedení takových řešení by však vyžadovalo významné změny právních předpisů.

 

Je více než jisté, že někde na světě někdo pracuje na řešení problémů, o kterých se v tomto článku píše.

 

Doufáme proto, že se dožijeme doby, kdy tato skupina řidičů, která nepředstavuje žádnou hrozbu, přestane jezdit se strachem po silnicích a testování THC v krvi přestane být důvodem k panice.

Autor: Tomáš Konieczny
Úvodní foto: Lukáš Bíba\\\\Economia