0 0 Kč Přihlásit se

Nákupní košík

Celková cena 0 Kč K dopravě zdarma zbývá nakoupit ještě za 1 000 Kč. Přejít k pokladně
Zpět na články

Existuje skutečně syndrom únavy nadledvinek?

03. 11. 2022

Existuje toto onemocnění nebo se jedná pouze o výmysl prodejců, snažících se vám vnutit nepotřebné přípravky? Jaký má názor lékařská a vědecká obec? Jaká jsou známá fakta a závěry studií?


Ačkoli je syndrom únavy nadledvin běžně popisován na mnoha internetových stránkách a dokonce i v populárních časopisech a knihách, dosud nebyl žádnou světovou endokrinologickou společností uznán jako skutečná nemoc, protože pro jeho existenci neexistují vědecké důkazy.

 

Charakteristika syndromu únavy nadledvinek

Nízká hladina energie a pocity dlouhodobé únavy patří mezi nejčastější důvody, proč pacienti vyhledávají pomoc svého praktického lékaře. Termín "únava nadledvin" (adrenální únava) je poměrně často používán lékaři, odborníky na výživu, osobními trenéry, naturopaty, zdravotníky a médii k popisu údajného stavu způsobeného chronickým vystavením stresovým životním situacím.

 

Pokud dnes zadáte do nejpopulárnějšího internetového vyhledávače heslo "adrenální únava", objeví se několik tisíc výsledků a na mnoha internetových stránkách jsou uvedeny různé strategie, jak se s tímto syndromem vypořádat. Patří mezi ně každodenní změny životního stylu a doporučené doplňky stravy.

 

Teorie unavených nebo vyhořelých nadledvinek předpokládá, že chronické vystavení stresorům, včetně emočních, psychických a fyzických, může potenciálně přispívat k nadměrné zátěži nadledvinek, což v některých případech vede k jejich funkčnímu selhání.

 

Co může způsobovat syndrom unavených nadledvinek?

Zastánci konceptu unavených nebo vyhořelých nadledvinek tvrdí, že u milionů lidí na celém světě jsou nadledviny nedostatečně aktivní v důsledku opakovaných životních stresů. To je příčinou mnoha nespecifických příznaků, jako je podrážděnost, úzkost, pocity vyčerpání, gastrointestinální potíže, bolesti hlavy, slabost, nedostatečná životní spokojenost, chronická únava, "mozková mlha", snížená imunita, nespavost, potíže se spánkem, noční buzení, silná chuť na sladké a/nebo slané, bolesti kloubů, alergie, kožní problémy a přibývání na váze a další.

 

Zastánci myšlenky adrenálního vyhoření se dále domnívají, že lidé ve stresujících zaměstnáních mají větší pravděpodobnost vzniku této poruchy, přičemž obzvláště náchylní jsou pracovníci na směny, pracující studenti a rodiče samoživitelé s malými dětmi, stejně jako osoby zneužívající alkohol nebo drogy.

 

Mnoho potenciálních pacientů s příznaky syndromu únavy nadledvinek se rozhodne užívat různé neověřené doplňky stravy nebo jiné neznámé přípravky, často po konzultaci s lékaři nebo odborníky na alternativní medicínu. To má údajně zlepšit psychofyzickou kondici organismu a zlepšit každodenní zvládání stresových podnětů.

 

TIP na související článek: Co způsobuje nespavost? Problémy se spánkem a jak je léčit,

 

Jaká jsou fakta?

Teorie o poškození nadledvin jako příčině špatného psychofyziologického stavu organismu jsou jistě lákavé, protože umožňují úplné vyléčení nebo výrazné zlepšení stavu po použití dostupných strategií, včetně specifických doplňků stravy. Nejčastěji se předpokládá, že člověk má syndrom adrenálního vyhoření pouze na základě příznaků. Mimochodem, tyto příznaky jsou poměrně časté a nespecifické, což znamená, že je lze rozpoznat v klinickém obraze mnoha běžných onemocnění a některé se vyskytují i v průběhu běžného nebo rušného životního stylu.

 

Přestože je syndrom únavy nadledvin běžně popisován na mnoha internetových stránkách a dokonce i v populárních časopisech a knihách, dosud nebyl žádnou světovou endokrinologickou společností uznán jako skutečná choroba, protože pro jeho existenci neexistují vědecké důkazy.

 

syndrom unavených nadledvinek

 

Změna životního stylu jako univerzální léčba

Na druhou stranu je třeba poznamenat, že zastánci této myšlenky doporučují svým pacientům změnu stravovacích návyků na zdraví prospěšnější, zvýšení týdenní fyzické aktivity, regulaci délky spánku, odvykání kouření a snížení konzumace alkoholu a jiných stimulantů, tedy zásahy do životního stylu, které prakticky u každého člověka přispívají ke zlepšení psychofyzické pohody a zdraví. Je však vhodné být obezřetný při užívání jakýchkoli neznámých a neověřených přípravků na podporu léčby údajné nedostatečnosti nadledvin, zejména těch, které nejsou doporučeny endokrinologem.

 

Únavový syndrom nadledvin - přehled literatury

Tomuto tématu se dosud věnovalo poměrně málo vědeckých publikací. Ve studii, které se zúčastnilo 160 obyvatel Saúdské Arábie ve věku 15-22 let, bylo zjištěno, že úroveň fyzické aktivity a také environmentální a sociální faktory rozdílně ovlivňují stav tzv. nadledvinové únavy prostřednictvím změn koncentrací hormonů nadledvin. Zajímavé je, že reaktivita stavu únavy nadledvin byla pozorována jako citlivá na vyšší úroveň fyzické aktivity a nepříznivé environmentální a sociální faktory.

 

Nejrelevantnější studie

V roce 2016 publikovali brazilští vědci z Federální univerzity v Sao Paulu v časopise BMC Endocrine Disorders první systematický přehledový článek, jehož cílem bylo přezkoumat, zda existují vědecké důkazy o syndromu únavy nadledvin. Tato publikace zahrnovala 58 vědeckých studií, které splňovaly příslušná kritéria pro zařazení do systematického přehledu, včetně 33 studií provedených se zdravými jedinci a 25 studií s pacienty, kteří uváděli specifické potíže.

 

Přestože značný počet zahrnutých studií prokázal rozdíly mezi skupinami zdravých a nemocných, projevily se významné metodologické problémy a řada matoucích faktorů. Ukázalo se totiž, že výsledky předchozích studií byly rozporuplné při použití všech metod hodnocení únavy a funkce osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny (HPA), a co je důležité, k hodnocení únavy nebyly použity nejvhodnější metody hodnocení osy HPA schválené endokrinologickými společnostmi. Výsledky tohoto systematického přehledu tedy ukázaly, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by únava nadledvin byla skutečným zdravotním problémem. Proto se nyní na rozdíl od všeobecného mínění soudí, že syndrom únavy nadledvinek neexistuje a je pouze často opakovaným mýtem.

 

Africká studie

Na druhou stranu v roce 2018 zveřejnil časopis The South African Medical Journal přehledový článek, jehož autory jsou vědci z univerzity v Kapském Městě v Jihoafrické republice, v němž vědci po kritickém přezkoumání odborné literatury dospěli k závěru, že pouze malá část studií o syndromu únavy nadledvin skutečně hodnotí osu HPA. Kromě toho byla pro hodnocení obecně použita nevhodná metodika, což bylo spojeno s rozporuplnými výsledky. Afričtí vědci rovněž nenašli důkazy o syndromu únavy nadledvin a o užitečnosti užívání doplňků stravy, jako je ashwagandha, rhodiola rosea, kořen lékořice, ženšen, citronel čínský nebo kořen maca, na podporu funkce nadledvin.

 

Nic není 100%...

Dále stojí za zmínku, že další systematický přehledový článek z roku 2016, který zahrnoval 78 randomizovaných kontrolovaných klinických studií, ukázal nejednotnost metod používaných k měření koncentrací kortizolu a parametrů uváděných k hodnocení funkce osy HPA. Ukázalo se totiž, že výchozí hladiny kortizolu v séru a ve slinách ráno a kortizolu ve slinách v noci jsou špatnými ukazateli stavu únavy organismu, protože u pacientů s vyhořením, vyčerpáním nebo únavou nadledvinek neodhalily žádné rozdíly ve srovnání se zdravými jedinci. Je zajímavé, že ani v případě posttraumatické stresové poruchy nelze v současné době jednoznačně určit, zda existuje specifická souvislost mezi touto psychiatrickou poruchou a dysregulací funkce osy HPA, která se projevuje změnami denních hladin kortizolu, protože výsledky studií zabývajících se touto problematikou jsou rozporuplné.

 

Souhrn

V současné době neexistují důkazy o výskytu syndromu únavy nadledvin ani o užitečnosti doplňků stravy na podporu funkce nadledvin. Kromě toho v poslední době neexistují žádné specializované diagnostické testy pro hodnocení únavy nadledvin a WHO nezařadila tento syndrom do seznamu kódů klinických poruch Mezinárodní klasifikace nemocí a zdravotních problémů MKN-10.

 

Chcete-li snížit svoji hladinu stresu, doporučujeme výše zmiňovanou úpravu životního stylu a zároveň sáhnout po CBD kapkách, jenž prokazatelně pomáhají sters odbourávat a zároveň přináší nespočet dalších benefitů.


Chcete-li se dozvědět více o zázraku jménem CBD, přečtěte si tento článek.

 

Za zmínku také stojí, že ačkoli naprostá většina lékařské komunity oprávněně nepřijímá koncept únavy nadledvin, je adrenální insuficience životaschopným syndromem, který je důsledkem nedostatečné produkce hormonů nadledvin, zejména kortizolu. Nedostatečnost nadledvin může být způsobena buď poškozením nadledvin, nebo poruchou hypofýzy a její špatnou funkcí. Alarmující příznaky, jako je slabost, únava, úbytek hmotnosti, nechutenství, nevolnost, bolesti břicha, zvracení, nízký krevní tlak nebo touha jíst slaná jídla, by se rozhodně neměly podceňovat, protože mohou být způsobeny nedostatečností nadledvin, která vyžaduje léčbu v péči endokrinologa.

Autor: Tomáš Konieczny

 

Na kvalitě a správnosti informací, které s vámi sdílíme v našich článcích, nám záleží stejně jako na našich produktech samotných. Pokud jste našli v našem článku nějakou chybu, překlep či nesrovnalost, dejte nám vědět na info@herbalus.cz nebo nám zavolejte na číslo +420 735 158 122.

 

Kdo je autorem tohoto článku? 

 

Bc. Tomáš Konieczny
Narozen 4.7.1992 v Třinci
Vystudoval ekonomický obor, celý život se však věnoval cestovnímu ruchu, zdravému životnímu stylu, konopí a zkoumání jeho vlivu na lidské zdraví.
Zakladatel a jednatel firmy Herbalus, kde stojí mimo jiné za vývojem produktů a objevováním přínosu konopí v různých fyzických či psychických aspektech zdraví a života.