Košík 0 0 Kč Přihlásit se
Zpět na články

Celiakie - co to je, kde se bere, jak ji léčit a jak se při ní stravovat?

28. 10. 2022

Celiakie (viscerální onemocnění závislé na lepku) je chronické multiorgánové onemocnění na autoimunitním podkladě, při kterém u geneticky predisponovaných jedinců dochází k poškození tenkého střeva v důsledku konzumace lepku.


V česku je cca 50 000 celiaků, přičemž diagnostikováno je pouhých 15% z nich. Příznaky celiakie mohou postihovat gastrointestinální trakt (bolesti břicha, chronický průjem, plynatost), ale i další orgány. Diagnóza se stanoví na základě vyšetření protilátek v krvi a výsledků střevní biopsie. Léčba celiakie spočívá v celoživotní bezlepkové dietě, která vede k vymizení příznaků a umožňuje normální životní styl.

 

Co je celiakie?

Celiakie (viscerální onemocnění) je genetické onemocnění autoimunitní povahy (tj. způsobené nepřiměřenou imunitní reakcí organismu proti vlastním tkáním), při kterém konzumace lepku způsobuje poškození tenkého střeva.

 

Lidé s celiakií trpí nesnášenlivostí lepku. Pod společným názvem lepek se rozumí jednotlivé složky bílkovin obsažených v obilovinách (pšenice, žito, ječmen).

 

U pacientů s celiakií způsobuje lepek atrofii střevních klků (výběžků střevní sliznice zodpovědných za vstřebávání živin z potravy), což vede k malabsorpci, podvýživě a nedostatku živin v těle.

 

Příčiny a výskyt

Celiakie je onemocnění, při kterém lepek způsobuje poškození tenkého střeva u geneticky predisponovaných jedinců. Ke ztrátě tolerance lepku může dojít v jakémkoli věku a spouštěčem může být infekce zažívacího traktu, léky nebo operace. Riziko vzniku onemocnění je vyšší u příbuzných 1. stupně s celiakií (5-10 %), diabetem 1. typu nebo jinými autoimunitními chorobami. Pokud jedno z dvojčat trpí celiakií, je pravděpodobnost onemocnění druhého dvojčete 70 % u jednovaječných dvojčat a 5 % u dvojvaječných dvojčat.

 

Protilátky se vyskytují přibližně u 1 % běžné populace. Riziko celiakie je zvýšené u pacientů s diabetem 1. typu, autoimunitním onemocněním jater a/nebo štítné žlázy, Downovým syndromem, Turnerovým syndromem, Williamsovým syndromem, IgA nefropatií, IgA deficitem a u příbuzných celiaků 1. stupně.

 

Četnost celiakie se zvyšuje, což může souviset s prováděním testů v populaci se zvýšeným rizikem. V západních zemích se celiakie vyskytuje přibližně v 0,6 %. Ve > 70 % případů je celiakie diagnostikována ve věku > 20 let, i když někteří z těchto pacientů mají příznaky již od dětství. Výskyt u žen je dvakrát vyšší než u mužů.

 

Příznaky celiakie a typy celiakie

Celiakie může začít náhle s výrazným nárůstem příznaků nebo se její příznaky mohou stupňovat postupně. Těhotenství, cestovatelský průjem, akutní gastroenteritida nebo operace trávicího traktu mohou projevy onemocnění urychlit. Od výskytu prvních příznaků do stanovení diagnózy může uplynout až 10 let.

 

 

Celiakie však může zůstat i bez příznaků. 

 

Existují čtyři formy celiakie:

 

1. Klasická celiakie (plně rozvinutá, zjevná)

 

Klasická celiakie nejčastěji způsobuje:

 • chronický tučný nebo vodnatý průjem (stolice je řídká, zapáchající a lesklá)
 • úbytek hmotnosti u dospělých nebo nedostatečný přírůstek hmotnosti u dětí
 • bolesti břicha, plynatost, zvětšený obvod břicha
 • zhoršený tělesný vývoj dětí, zejména růst
 • různé příznaky spojené s poruchami vstřebávání mikroživin, makroživin a vitaminů (např. anémie z nedostatku železa, osteoporóza)
 • recidivující afty v ústech
 • zpětný tok žaludečního obsahu do jícnu (pálení žáhy)
 • zvracení
 • zřídka zácpa

 

Klasická celiakie se nejčastěji vyskytuje u dětí, starších osob a těhotných žen. U dětí se příznaky celiakie objevují přibližně měsíc po zavedení mouky a dalších výrobků obsahujících lepek do stravy. U pacientů se s tímto klinickým obrazem překrývají břišní obtíže a příznaky související s malabsorpcí.

 

2. Atypická celiakie

 

Atypická celiakie způsobuje především příznaky svědčící o střevní malabsorpci, jako jsou:

 • poruchy krvetvorby: anémie z nedostatku železa
 • kožní a slizniční léze (recidivující afty, zánět ústní sliznice, herpetiformní dermatitida).
 • poruchy spojené s malabsorpcí vápníku (osteoporóza, patologické zlomeniny, nedostatečný vývoj zubní skloviny, osteoartikulární bolesti).
 • poruchy hybnosti kloubů (artritida - obvykle symetrická, postihující mnoho velkých kloubů, např. rameno, koleno, kyčel a teprve potom kotník, loket, zápěstí).
 • neurologické a psychiatrické poruchy (epilepsie, deprese, ataxie, opakované bolesti hlavy, poruchy pozornosti, migréna) - vyskytují se přibližně u 10-15 % pacientů s celiakií.
 • poruchy reprodukčního systému (sklon k potratům, idiopatická mužská a ženská neplodnost, snížené libido, poruchy potence, hypogonadismus a hyperprolaktinémie u mužů) - vyskytují se asi u 20 % pacientů s celiakií.
 • poruchy funkce jater: primární cirhóza, steatóza, hypercholesterolémie (zvýšená hladina cholesterolu v krvi).

 

Tato forma viscerálního onemocnění je spojena s menšími střevními příznaky, a to navzdory vilózní atrofii sliznice tenkého střeva typické pro celiakii. Odhaduje se, že tento typ celiakie je asi sedmkrát častější než klasický typ, ale kvůli svým netypickým příznakům představuje velké diagnostické obtíže. Závažnost příznaků onemocnění může být vyvolána virovou nebo bakteriální infekcí, traumatem měkkých tkání (např. prodělanou operací) a těhotenstvím.

 

3. Němá celiakie

 

Němá celiakie je celiakie, u které se nevyskytují žádné příznaky, ale je přítomna vilózní atrofie a v séru jsou přítomny specifické protilátky - autoprotilátky proti endomyziální nebo tkáňové transglutamináze.

 

4. Latentní celiakie

 

Latentní celiakie je celiakie, při níž mohou být střevní klky normální, ale v krvi jsou přítomny specifické protilátky - autoprotilátky proti endomysiální nebo tkáňové transglutamináze. U pacientů s touto formou celiakie je zvýšené riziko budoucí vilózní atrofie.

 

 

Co dělat, když máte příznaky celiakie?

Pokud se u vás vyskytnou příznaky, které mohou naznačovat celiakii, měli byste navštívit svého praktického lékaře.

 

Nezavádějte bezlepkovou dietu na vlastní pěst, protože to může zfalšovat výsledky dalších testů a ztížit diagnostiku nebo vyloučení celiakie. Pokud praktický lékař na základě vyšetření potvrdí podezření na celiakii, odešle pacienta ke specializovanému gastroenterologovi, který provede další, podrobnější doplňující vyšetření.

 

Diagnostika celiakie

Je třeba mít na paměti, že celiakie je onemocnění, které nelze diagnostikovat pouze na základě fyzikálního vyšetření a lékařské prohlídky. Praktický lékař může na základě toho pouze vyslovit podezření na onemocnění, zatímco laboratorní testy a biopsie sliznice tenkého střeva jsou potvrzujícími testy.

 

Ze vzorku krve se provádí stanovení aktivity specifických protilátek proti: endomysiu hladkého svalstva (EmA endomysiální protilátky), tkáňové transglutanimáze 2 (tTG) a deamidovaným gliadinovým peptidům (DGP). Ty by měly být prováděny u osob, jejichž strava obsahuje lepek, takže pokud pacient z nějakého důvodu již dříve sám zahájil bezlepkovou dietu, výsledky testu nemusí být spolehlivé.

 

Pozitivní výsledek testu na jednu nebo více těchto protilátek je indikací k biopsii sliznice tenkého střeva. Je třeba mít na paměti, že negativní výsledek testu na protilátky u pacienta s příznaky svědčícími pro celiakii toto onemocnění nevylučuje. I v tomto případě by měla být provedena biopsie sliznice tenkého střeva, která poskytne materiál pro konečný výsledek.

 

kolonoskopie

 

Střevní biopsie se provádí při endoskopickém vyšetření (gastroskopii) - materiál k vyšetření se odebírá speciálními kleštěmi a takto získaný fragment se odesílá na histopatologické vyšetření. Při vyšetření lékař zjistí makroskopicky vyhlazený povrch tenkého střeva a roztažené střevní kličky. Biopsie se provádí pod vizuální kontrolou, aby se zabránilo odběru materiálu z makroskopicky nezměněné sliznice. Druhou metodou je tzv. kapslová sací biopsie, která nevyžaduje endoskopii.

 

U malých dětí se endoskopické vyšetření provádí v celkové anestezii.

 

Někdy se při diagnostice celiakie provádějí také genetické testy. Ty se používají v případě diagnostických pochybností. Pokud jsou u pacienta zjištěny antigeny HLA-DQ2 nebo HLA-DQ8, je prokázána genetická predispozice k celiakii, zatímco nepřítomnost těchto antigenů diagnózu celiakie v podstatě vylučuje. Je důležité si uvědomit, že přítomnost HLA-DQ2 nebo HLA-DQ8 znamená pouze genetickou predispozici, nikoli diagnózu celiakie. Odhaduje se, že více než 30 % populace je nositelem jednoho nebo obou genů, ale pouze u 2-3 % se celiakie rozvine.

 

Bezlepková dieta pro pacienty s celiakií

Dosud jedinou účinnou léčbou je celoživotní bezlepková dieta. U akutní formy bez příznaků nedostatku živin je zavedení bezlepkové diety dostatečnou léčebnou metodou. V případě příznaků nedostatku může lékař navíc doporučit podávání makroživin, mikroživin a vitaminů podle potřeby.

 

 

Bezlepková dieta spočívá ve vyloučení veškeré pšenice, žita, ječmene a obilných hybridů, jako je tritikale (včetně piva). Je vhodné vyhledat dietologa. Je nutné pečlivě číst etikety a vyřadit z jídelníčku všechny výrobky, které mohou obsahovat lepek, např. uzeniny, salámy, nápoje slazené ječným sladem. Potřeba vyřadit oves je kontroverzní. V České Republice se vzhledem k možnosti kontaminace porostů ovsa jinými obilovinami doporučuje také jeho vyřazení, pokud nepochází z certifikovaných porostů. Výrobky, ve kterých je obsah lepku <20 ppm (<20 mg/kg), se považují za bezlepkové.

 

U většiny pacientů dochází po zavedení bezlepkové diety k rychlému (obvykle do 2 týdnů) vymizení klinických příznaků. Kromě dietní léčby může lékař doporučit železo, kyselinu listovou, přípravky s vápníkem a vitaminem D a v případě indikace vitamin B12.

 

Používanými náhražkami jsou brambory, kukuřice, rýže, pohanka, proso, sója, čočka, fazole a výrobky z nich, jakož i v České Republice méně oblíbené produkty: tapioka, maniok, ságo, čirok, amarant.

 

Podrobný seznam výrobků povolených pro osoby s celiakií:

 • chleba a krupice: bezlepkový chléb, rýžový chléb, rýžové nudle, sójové nudle, pohankové kroupy, prosné kroupy, kukuřičné kroupy, rýžové vločky, kukuřičné lupínky, kukuřičné křupky, pražená kukuřice, rýžová kaše, bramborová mouka, kukuřičný škrob, kukuřičná mouka, rýžový škrob, rýžová mouka, pufovaná rýže, pohanková mouka, prosná mouka, sójová mouka, lněné semínko; dbejte na to, aby rýžové nebo kukuřičné vločky neobsahovaly ječný slad (zakázaný produkt).
 • mléko a mléčné výrobky: mléko, kefír, podmáslí, tvaroh, vejce, obyčejný jogurt; výrobky jako smetana, tavený sýr, žlutý sýr, ochucený jogurt, homogenizovaný sýr mohou obsahovat pšeničný škrob jako zahušťovadlo (zakázaný výrobek).
 • oleje a tuky: máslo, margarín, olej, olivový olej, olej z tresčích jater a další živočišné tuky.
 • veškerá zelenina a ovoce, včetně zpracovaného a sušeného ovoce.
 • maso a uzeniny: všechny druhy masa, ryby, mořské plody, jemné maso, vnitřnosti.
 • sladkosti: bezlepkové cukrovinky a sušenky, med, cukr, fruktóza, dextróza, pudinky a pusinky z bramborové mouky, želé, různé druhy ořechů, mák, sezamová semínka, džem, glukózový sirup, čokoláda bez náplně, přírodní kakao.
 • nápoje: přírodní káva, instantní káva, černý čaj, bylinkový čaj, perlivá a neperlivá minerální voda, ovocné nápoje a džusy.
 • přídatné látky: přírodní droždí, bylinky, jednosložkové koření, vinný ocet, jablečný ocet, želatina, bezlepkový prášek do pečiva, jedlá soda, některé hořčice, některé majonézy a rajčatový protlak.
 • alkohol: destiláty, víno, likéry; u likérů buďte opatrní, protože mohou obsahovat malé množství lepku.

 

potraviny bez lepku

 

Seznam zakázaných výrobků pro osoby s celiakií:

 • chléb a kroupy: tradiční chléb, těstoviny, těstoviny, krupice, kuskus, ječné kroupy, otruby, müsli, strouhanka.
 • mléko a mléčné výrobky: jogurty s přídavkem müsli; upozorňujeme na přídavek škrobu a pšeničné mouky jako zahušťovadla, např. v ovocných jogurtech, smetaně, homogenizovaných sýrech.
 • zelenina a ovoce: sušené ovoce lze někdy posypat moukou, aby se neslepilo.
 • maso a uzeniny: masové a rybí konzervy, obalované maso a ryby, vysoce zpracované masné a rybí výrobky (uzeniny, paštiky, mleté maso, pudink, slanina, rybí prsty atd.).
 • cukrovinky: koláče, sušenky, oplatky, piškoty, tyčinky, chalva, čokoládové bonbony s náplní, tyčinky, výrobky obsahující ječný slad, tradiční pudinky, želé a rosoly (které mohou být obalené v mouce).
 • nápoje: obilné kávy, některé ovocné čaje a kávy s přídavkem sladu.
 • přídatné látky: omáčky, majonézy, kečupy a hořčice s přídavkem mouky, sójová omáčka, instantní polévky, horké hrnce, bujónové kostky, polévky jako boršč atd…
 • alkohol: pivo, whisky, kyselina chlebová

 

lepek

 

Bezlepková dieta obsahuje málo přirozené vlákniny, což může být spojeno se zvýšeným rizikem zácpy. Abyste tomu předešli, je důležité jíst hodně zeleniny a ovoce a méně rýže, která má zácpový účinek.

 

Příprava pokrmů při celiakii

Při přípravě pokrmů pro pacienta s celiakií nezapomeňte předem důkladně umýt nůž a další nádobí používané k přípravě potravin obsahujících lepek, protože se na ně může přenést malé množství lepku. Na bezlepkovou dietu je třeba pamatovat ve všech aspektech života. Příbalové informace pro pacienty k lékům vždy obsahují informace o dalších látkách obsažených v léčivém přípravku, včetně obsahu lepku.

 

Ve stravě lidí s celiakií, kteří dodržují bezlepkovou dietu, může být i lepek obsažený v hostiteli, pokud je pravidelně přijímán, faktorem, který brání úplnému ústupu klinických příznaků.

 

Je důležité si uvědomit, že pacienti s celiakií by měli dodržovat bezlepkovou dietu po celý život. I drobné odchylky od bezlepkové diety mohou vést k nedostatečnému zlepšení celkového stavu a také k opětovnému výskytu příznaků onemocnění.

 

Léčba celiakie

Celiakie odolná vůči léčbě

I přes dodržování bezlepkové diety po dobu 6-12 měsíců přetrvávají u některých pacientů příznaky - tito pacienti jsou definováni jako pomalí respondéři na léčbu. Prvním krokem v těchto případech je posouzení dodržování diety dietologem (pečlivé dodržování bezlepkové diety je nezbytné!) a posouzení dalších potravinových intolerancí, které mohou být příčinou příznaků.

 

Velmi vzácně je přítomna skutečná rezistence na bezlepkovou dietu, v takovém případě je diagnostikována rezistentní celiakie, která je charakterizována přetrváváním nebo recidivou příznaků s vilózní atrofií, a to i přes přísné dodržování diety po dobu nejméně 12 měsíců. Při léčbě se používají imunosupresiva.

 

Je možné celiakii zcela vyléčit?

Celiakie je nevyléčitelná. Je třeba to přijmout a naučit se s tím žít, z dlouhodobého hlediska je to prostě způsob života. Jediným způsobem, jak se vyhnout příznakům onemocnění spojeným s vilózní atrofií, je dodržovat bezlepkovou dietu. Pokud se objeví příznaky nedostatku mikroživin nebo vitamínů, lékař doporučí doplnění ve formě vhodných přípravků v závislosti na potřebách. Pokud pacient dodržuje bezlepkovou dietu (o které jsme podrobně hovořili v předchozí kapitole), může vést normální život a vyhnout se obtěžujícím příznakům onemocnění a jeho potenciálně nebezpečným komplikacím.

 

Konopí a celiakie

Předmětem bádání je v posledních letech vliv kanabinoidů (CBD, THC, CBG atd.) na možnost léčby celiakie, zejména v období, kdy dochází k aktuním problémům. Výzkumy jsou prováděny na vzorcích tisíců lidí a budou probíhat roky, během nichž budou zveřejňovány průběžné výsledky studie.

 

Na základě empirického pozorování však lze vyvodit, že konopné produkty užívané vnitřně, jako např. CBD oleje, mohou osobám trpícím celiakii významně zlepšit životní standard. Dochází k menšímu poškození orgánů, jenž tato nemoc působí. Dochází ke zmírnění aktuních stavů a celkovému posílení tělesné kondice. 

 

Ačkoliv nejsou známy přesná data, již nyní lze s jistotou vyvodit, že osoby trpící celiakií mohou užíváním CBD produktů významně pomoci svému zdravotnímu stavu.

 

konopi a celiakie

 

Účinky neléčené celiakie

Jakmile je celiakie diagnostikována, je důležité dodržovat bezlepkovou dietu po zbytek života, protože i malé odchylky mohou vést ke zhoršení příznaků onemocnění. Bez ohledu na formu celiakie vede neléčená celiakie k závažným komplikacím, jako je život ohrožující podvýživa, osteoporóza, patologické zlomeniny, poruchy plodnosti, neurologické poruchy, primární jaterní cirhóza, ztukovatění jater, anémie a mnoho dalších.

 

Je třeba také zdůraznit, že u lidí s celiakií, kteří zůstávají nediagnostikováni, nebo u pacientů s celiakií, kteří nedodržují bezlepkovou dietu, je zvýšené riziko gastrointestinálních malignit (sem patří rakovina orofaryngu, jícnu, tenkého střeva a enteropatický T-buněčný lymfom) a také nehodgkinského lymfomu.

 

Dodržovat bezlepkovou dietu není v dnešní době žádný velký problém, stačí si jen vědomě připravovat jídla. V obchodech jsou k dispozici bezlepkové výrobky, a to jak hotové potraviny, tak polotovary pro přípravu pokrmů. Dostupné bezlepkové produkty jsou stále rozmanitější a pestřejší. Při stravování v restauracích může dojít k určitým nepříjemnostem, protože dostupnost bezlepkových potravin je ve většině z nich bohužel velmi omezená.

 

Také stále více vzdělávacích institucí (školky, školy) poskytuje dětem s celiakií vhodnou stravu v rámci podávaných jídel.

 

Obtížným obdobím pro pacienty s celiakií je období dospívání, protože dospívající mají často problémy s přijímáním dietních omezení. V tomto období života pacientů proto dochází k častějším relapsům celiakie v důsledku "experimentování" se zakázanými produkty. Proto je při léčbě celiakie velmi důležitá vhodná edukace pacientů, včetně dětí a zejména dospívajících.

 

Management po zvládnutí příznaků

Pokud není o diagnóze celiakie pochyb, není nutné po zavedení bezlepkové diety provádět opakovanou kontrolní biopsii tenkého střeva. Pacienti by měli být pod kontrolou odborníka, který jim doporučí pravidelné kontrolní laboratorní vyšetření krve (krevní obraz, koncentrace kyseliny listové, vitaminu B12, feritinu, vápníku, fosfátů, vitaminu D a hormonů štítné žlázy, aktivita jaterních enzymů). Díky takovému sledování lze včas provést vhodnou substituci a předejít zdraví ohrožujícím komplikacím spojeným s jejich nedostatkem.

 

Součástí kontrolních testů je také stanovení hladiny protilátek proti tkáňové transglutamináze, která by se vlivem aplikace bezlepkové diety měla normalizovat, zejména ve srovnání s výchozí hladinou. Trvale zvýšené hladiny protilátek mohou naznačovat, že pacient vědomě nebo nevědomě nedodržuje dietní doporučení.

 

Jednou z komplikací celiakie je časná osteoporóza a patologické zlomeniny (při velmi malém nebo žádném úrazu) spojené s poruchou vstřebávání vápníku z gastrointestinálního traktu. Proto u pacientů s celiakií lékař nařídí také vyšetření hustoty kostních minerálů (denzitometrii). To je důležité zejména u osob, u nichž byla celiakie diagnostikována v pozdním věku, a u žen po menopauze (s endokrinní poruchou), u nichž je zvýšené riziko osteoporózy.

 

Vzhledem k vyššímu výskytu celiakie u jednovaječných dvojčat (70 %) a příbuzných prvního stupně (rodiče, děti, sourozenci) (5-10 %) je vhodné provádět screeningové testy i u členů nejbližší rodiny pacienta s celiakií, a to i v případě, že se příznaky onemocnění neprojevují. Dále se používají stanovení specifických protilátek proti endomysiu hladkého svalstva (EmA), tkáňové transglutamináze 2 (tTG) a deamidovaným gliadinovým peptidům (DGP).

 

Pacienti po zjištění celiakie velmi často hledají podporu a radu u ostatních pacientů. V mnoha městech již existují informační a konzultační místa a podpůrné skupiny , kde můžete získat přímé informace a hovořit o svých problémech s ostatními pacienty s celiakií.

 

Prevence celiakie

Předpokládá se, že délka kojení ani doba zavedení lepku do stravy nemají vliv na vznik celiakie u osob, které jsou k ní náchylné.

 

Ke ztrátě tolerance lepku může dojít v jakémkoli věku a spouštěčem může být infekce zažívacího traktu, léky nebo operace.

 

Autor: Tomáš Konieczny

 

Na kvalitě a správnosti informací, které s vámi sdílíme v našich článcích, nám záleží stejně jako na našich produktech samotných. Pokud jste našli v našem článku nějakou chybu, překlep či nesrovnalost, dejte nám vědět na info@herbalus.cz nebo nám zavolejte na číslo +420 735 158 122.

 

Kdo je autorem tohoto článku? 

 

Bc. Tomáš Konieczny
Narozen 4.7.1992 v Třinci
Vystudoval ekonomický obor, celý život se však věnoval cestovnímu ruchu, zdravému životnímu stylu, konopí a zkoumání jeho vlivu na lidské zdraví.
Zakladatel a jednatel firmy Herbalus, kde stojí mimo jiné za vývojem produktů a objevováním přínosu konopí v různých fyzických či psychických aspektech zdraví a života.