+420 735 158 122

(10:00 - 18:00)

Herbalus.czHerbalus.sk
Herbalus Logo

Lidské buňky – stavba, typy, dělení

Mozek
Imunitní systém

Buňka je nejmenší živý organismus a základní jednotka života na Zemi. Lidské tělo tvoří dohromady biliony buněk. Jaké existují typy lidských buněk a jak se buňky dělí? To a další informace naleznete v našem článku.

Tereza Hoffmannová

Tereza Hoffmannová

Biologický specialista

Sdílejte článek:

Lidské buňky – stavba, typy, dělení

Nejdůležitějších 5 bodů článku

 • Co je to buňka 
 • Jak vypadá stavba buňky 
 • Dělení buněk
 • Typy buněk
 • Zajímavé počty buněk

 

Lidé si mohou buňky představit jako malé balíčky, které obsahují nepatrné továrny, sklady, dopravní systémy a elektrárny. Fungují samy o sobě, vytvářejí si vlastní energii a samy se replikují - buňka je nejmenší jednotkou života, která se může replikovat. 

 

Co je to buňka?

Buňky jsou základními stavebními kameny všech živých organismů. Lidské tělo se skládá z bilionů buněk. Zajišťují strukturu těla, přijímají živiny z potravy, přeměňují je na energii a vykonávají specializované funkce. 

 

Věděli jste?

Buňky také obsahují dědičný materiál těla a mohou vytvářet své kopie. 

 

Prokaryota a eukaryota

Buňky se dělí na prokaryotické a eukaryotické. Prokaryota tvoří jednoduché jednobuněčné organismy jako jsou například bakterie. Eukaryotické buňky se dále dělí na živočišnou, rostlinou a buňku hub.

 

Živočišná buňka se od buňky rostlinné liší některými organely. Dalším rozdílem je přítomnost buněčné stěny a chloroplastů v rostlinných buňkách, které umožňují fotosyntézu. Živočišné buňky mají naopak lysozomy, které obsahují trávicí enzymy.

 

Rostlinné buňky a buňky hub se také liší. Rostlinné buňky mají buněčnou stěnu složenou z celulózy, zatímco buňky hub mají buněčnou stěnu tvořenou chitinem. Navíc rostlinné buňky obsahují chloroplasty pro fotosyntézu, což buňky hub postrádají, protože houby získávají živiny z rozkladu organických látek.

 

V souhrnu, živočišné, rostlinné a houbové buňky mají různé struktury a organely, které odrážejí jejich specifické funkce a životní strategie.

 

Věděli jste? 

U lidí buňky vytvářejí tkáně a tkáně pak tvoří orgány.

 

Složení buňky

Buňky mají mnoho částí, z nichž každá má jinou funkci. Některé z těchto částí, nazývané organely, jsou specializované struktury, které v buňce plní určité úkoly. Lidské buňky obsahují následující hlavní části, uvedené v abecedním pořadí:

 

Cytoplazma

V buňkách se cytoplazma skládá z rosolovité tekutiny (nazývané cytosol) a dalších struktur, které obklopují jádro.

 

Cytoskelet

Cytoskelet je síť dlouhých vláken, která tvoří strukturální rámec buňky. Cytoskelet má několik důležitých funkcí, mimo jiné určuje tvar buňky, podílí se na buněčném dělení a umožňuje buňkám pohyb. 

 

Poskytuje také systém podobný dráze, který řídí pohyb organel a dalších látek v buňkách.

 

lidska bunka

 

Endoplazmatické retikulum (ER)

Tato organela pomáhá zpracovávat molekuly vytvořené buňkou. Endoplazmatické retikulum také tyto molekuly dopravuje na jejich specifické místo určení buď uvnitř, nebo vně buňky.

 

 

Golgiho aparát

Golgiho aparát balí molekuly zpracované endoplazmatickým retikulem k transportu mimo buňku.

 

Lysozomy a peroxizomy

Tyto organely jsou recyklačním centrem buňky. Tráví cizorodé bakterie, které napadnou buňku, zbavují buňku toxických látek a recyklují opotřebované buněčné komponenty.

 

Mitochondrie

Mitochondrie jsou složité organely, které přeměňují energii z potravy na formu, kterou může buňka využít. Mají vlastní genetický materiál, oddělený od DNA v jádře, a mohou vytvářet své kopie.

 

Jádro

Jádro slouží jako řídicí centrum buňky a vysílá jí pokyny k růstu, zrání, dělení nebo odumírání. Je v něm také uložena DNA (deoxyribonukleová kyselina), dědičný materiál buňky. 

 

Jádro je obklopeno membránou zvanou jaderný obal, která chrání DNA a odděluje jádro od zbytku buňky.

 

Plazmatická membrána

Plazmatická membrána je vnější obal buňky. Odděluje buňku od jejího okolí a umožňuje materiálům vstupovat do buňky a vystupovat z ní.

 

Ribosomy

Ribosomy jsou organely, které zpracovávají genetické instrukce buňky a vytvářejí bílkoviny. Tyto organely se mohou volně vznášet v cytoplazmě nebo mohou být připojeny k endoplazmatickému retikulu (viz výše).

 

Věděli jste?

Robert Hooke poprvé objevil buňky v roce 1600. Pojmenoval je tak proto, že připomínají "cellu", což je latinský výraz pro "malé místnosti", v nichž žili mniši v klášterech.

 

Dělení buněk

Lidské tělo neustále nahrazuje buňky. Buňky se musí dělit z mnoha důvodů, například kvůli růstu organismu nebo aby vyplnily mezery po odumřelých a zničených buňkách po úrazech.

 

Existují dva typy buněčného dělení: mitóza a meióza.

 

Mitóza

Mitóza je způsob, jakým se dělí většina buněk v těle. "Rodičovská" buňka se rozdělí na dvě "dceřiné" buňky.

 

Obě dceřiné buňky mají stejné chromozomy jako mateřská buňka i mezi sebou. Lidé je označují jako diploidní, protože mají dvě úplné kopie chromozomů.

 

mitoza

 

Meióza

Při meióze vznikají v těle spermie a vaječné buňky. U mužů dochází k meióze po pubertě.

 

Diploidní buňky ve varlatech procházejí meiózou a vznikají haploidní spermatické buňky s 23 chromozomy. Z jedné diploidní buňky vznikají čtyři haploidní spermie. Ty obsahují jednu kompletní sadu 23 chromozomů.

 

U žen začíná meióza ve fetálním stadiu, tedy ještě před narozením jedince. Probíhá ve fázích.

 

Do meiózy vstupuje řada diploidních budoucích vaječných buněk. Na konci první fáze meiózy se proces zastaví a buňky se shromáždí ve vaječnících.

 

V pubertě obnoví meiózu každý měsíc jedna samičí vaječná buňka. Po dokončení meiózy vzniká každý měsíční cyklus jedna haploidní vaječná buňka.

 

Během lidského rozmnožování se haploidní spermie a haploidní vajíčko spojí. Tím se dočasně zdvojnásobí počet chromozomů. Před dokončením oplození se malá část každého chromozomu oddělí a znovu se připojí ke svému partnerskému chromozomu.

 

oplozeni

proces oplození

 

Kolik různých typů buněk se nachází v lidském těle?

V těle je asi 200 různých typů buněk. Lidé jsou mnohobuněčné, složité organismy. Buňky uvnitř našeho těla jsou "specializované". To znamená, že každý typ buňky plní jedinečnou a speciální funkci. 

 

Z tohoto důvodu má každý z 200 různých typů buněk v těle jinou strukturu, velikost, tvar a funkci a obsahuje různé organely. Například:

 • Buňky v mozku mohou mít delší tvar, aby mohly účinněji přenášet signály.
 • Buňky srdce mají více mitochondrií, protože potřebují hodně energie.
 • Buňky v dýchací soustavě jsou zodpovědné za příjem kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého.
 • Všechny buňky spolupracují na tom, aby lidské tělo fungovalo efektivně.

lidske bunky

 

Typy buněk

V lidském těle je přítomno více než 200 různých typů buněk. Níže je uveden malý výběr typů lidských buněk:

 

Kmenové buňky

Kmenové buňky jsou buňky, které si musí vybrat, čím se stanou. Některé se diferencují, aby se staly určitým typem buněk, a jiné se dělí, aby vytvořily další kmenové buňky. Nacházejí se v embryu a v některých tkáních dospělých, například v kostní dřeni.

 

Kostní buňky

Existují nejméně tři hlavní typy kostních buněk:

 • osteoklasty, které rozpouštějí kostní tkáň,
 • osteoblasty, které tvoří novou kost,
 • osteocyty, které pomáhají komunikovat s ostatními kostními buňkami.

 

Krevní buňky

Existuje mnoho typů krevních buněk, včetně:

 • červené krvinky, které roznášejí kyslík po těle,
 • bílé krvinky, které jsou součástí imunitního systému,
 • krevní destičky, které pomáhají srážet krev, aby se zabránilo ztrátě krve po poranění,
 • neutrofily a bazofily a další typy bílých krvinek.

krevni bunky

 

Svalové buňky

Svalové buňky, nazývané také myocyty, jsou dlouhé trubicovité buňky. Svalové buňky jsou důležité pro řadu funkcí, včetně pohybu, podpory a vnitřních funkcí, jako je peristaltika - pohyb potravy po střevech.

 

Spermatické buňky

Tyto buňky ve tvaru pulce jsou nejmenší v lidském těle. Jsou pohyblivé, což znamená, že se mohou pohybovat. Tohoto pohybu dosahují pomocí svého ocasu, který obsahuje mitochondrie poskytující energii.

 

Spermatické buňky se nemohou dělit. Nesou pouze jeden haploid, na rozdíl od většiny buněk, které nesou diploidy.

 

Samičí vaječná buňka

Ve srovnání se spermatickou buňkou je samičí vaječná buňka obrovská. Je to největší lidská buňka. Vajíčková buňka je také haploidní, takže chromozomy ze spermie a vajíčka se mohou během procesu oplození spojit a vytvořit diploidní buňku.

 

Tukové buňky

Tukové buňky se také nazývají adipocyty, hlavní složky tukové tkáně. Obsahují uložené tuky zvané triglyceridy, které tělo může využít jako energii. Jakmile tělo triglyceridy spotřebuje, tukové buňky se zmenší. Adipocyty také produkují některé hormony.

 

Nervové buňky

Nervové buňky tvoří komunikační systém těla. Říká se jim také neurony a skládají se ze dvou hlavních částí - buněčného těla a nervových výběžků, známých jako axony a dendrity.

 

Centrální tělo obsahuje jádro a další organely a nervové výběžky se rozbíhají jako dlouhé prsty a přenášejí zprávy do dálky. Některé axony jsou dlouhé kolem 1 metru.

 

neurony

 

Kolik krevních buněk je v lidském těle?

Existují tři typy krevních buněk: červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky. Červené krvinky jsou zdaleka nejrozšířenějším typem buněk v lidském těle, tvoří více než 80 % všech buněk.

 

Dospělý člověk má v těle v průměru kolem 25 bilionů krvinek. Ženy mají obvykle méně červených krvinek než muži, zatímco lidé žijící ve vyšších nadmořských výškách jich mají obvykle více.

 

Věděli jste?

Podle posledních výpočtů je v těle také asi 147 milionů krevních destiček a dalších 45 milionů lymfocytů (druh bílých krvinek).

 

Kolik buněk má lidský mozek?

Podle nového výzkumu je v mozku průměrného muže zhruba 171 miliard buněk, z toho asi 86 miliard neuronů. 

 

Neurony jsou buňky, které pomáhají přenášet signály v celém mozku. V mozku je také 85 miliard dalších buněk, tzv. gliových buněk, které pomáhají podporovat neurony.

 

Kolik buněk v lidském těle denně odumře?

Většina buněk v těle (i když ne všechny) nakonec odumře a musí být nahrazena. Naštěstí je zdravé lidské tělo schopné udržovat rovnováhu mezi počtem nově vytvořených buněk a počtem těch, které odumírají.

 

Například když tělo denně vytvoří 173 až 259 miliard krvinek, zhruba stejný počet krvinek také každý den odumře.

 

Přesný počet buněk, které v lidském těle denně odumřou, je obtížné určit. Různé typy buněk mají totiž různé délky životního cyklu. Bílé krvinky například žijí pouze asi 13 dní, zatímco červené krvinky přežívají přibližně 120 dní. Jaterní buňky mohou žít až 18 měsíců. Naproti tomu buňky v mozku zůstávají živé po celý život člověka.

 

Tato schopnost těla udržovat buněčnou rovnováhu je klíčová pro zachování zdraví a správné funkce orgánů.

 

 

Autor: Tereza Hoffmannová

 

Na kvalitě a správnosti informací, které s vámi sdílíme v našich článcích, nám záleží stejně jako na našich produktech samotných. Pokud jste našli v našem článku nějakou chybu, překlep či nesrovnalost, dejte nám vědět na info@herbalus.cz nebo nám zavolejte na číslo +420 735 158 122.

 

Zdroje:

https://medlineplus.gov/genetics/understanding/basics/cell/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9272693/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19226510/