+420 735 158 122

(10:00 - 18:00)

Herbalus.czHerbalus.sk
Herbalus Logo

Co způsobuje neurodegenerativní onemocnění?

Mozek

Mezi neurodegenerativní onemocnění patří například Parkinsonova choroba, Alzheimer, demence, roztroušená skleróza a další. Jaké mohou být příznaky a jak na prevenci? To a další informace naleznete v našem článku.

Tereza Hoffmannová

Tereza Hoffmannová

Biologický specialista

Sdílejte článek:

Co způsobuje neurodegenerativní onemocnění?

Nejdůležitějších 5 bodů článku

 • Co jsou to neurodegenerativní onemocnění 
 • Typy neurodegenerativních onemocnění
 • Jaké mohou být příznaky
 • Co způsobuje neurodegenerativní onemocnění
 • Prevence 

Neurodegenerativní onemocnění postihují miliony lidí na celém světě. Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba jsou nejčastější z nich. 

 

Co jsou neurodegenerativní onemocnění?

Neurodegenerativní onemocnění jsou onemocnění, která postupně narušují a poškozují části nervového systému, zejména v oblasti mozku. Tyto stavy se vyvíjejí postupně a jejich příznaky se často projevují až ve vyšším věku.

 

Termín "neurodegenerativní onemocnění" nezahrnuje pouze jeden konkrétní stav, ale slouží jako zastřešující označení pro různé druhy onemocnění, které způsobují degeneraci nervové tkáně.

 

Degenerativní nervová onemocnění ovlivňují mnoho tělesných činností, například rovnováhu, pohyb, mluvení, dýchání a srdeční činnost. Mnohá z těchto onemocnění jsou geneticky podmíněná. Někdy je příčinou zdravotní stav, jako je alkoholismus, nádor nebo mrtvice. 

 

Věděli jste?

Vědci odhadují, že neurodegenerativními onemocněními trpí více než 50 milionů lidí na celém světě.

 

Typy neurodegenerativních onemocnění 

Mezi hlavní typy degenerativních onemocnění mozku patří (mimo jiné):

 

Onemocnění typu demence

Tyto nemoci způsobují postupné poškození různých oblastí mozku, což vede k odumírání neuronů v několika oblastech mozku. To pak může způsobit širokou škálu příznaků v závislosti na postižených oblastech mozku. 

 

Patří mezi ně řada onemocnění, například Alzheimerova choroba, frontotemporální demence, chronická traumatická encefalopatie (CTE), demence s Lewyho tělísky a limbická převažující věková encefalopatie TDP-43 (LATE).

 

Demyelinizační onemocnění

Při nich dochází k poškození nebo ztrátě myelinu, což ovlivňuje vysílání a přenos nervových signálů. Příkladem je roztroušená skleróza (RS) a porucha neuromyelitického spektra optiky (NMOSD).

 

 

Nemoci parkinsonského typu

K těm dochází v důsledku poškození specifických neuronů v mozku, které pomáhají řídit koordinaci a přesnou kontrolu svalových pohybů. 

 

Patří sem Parkinsonova choroba a další formy parkinsonismu (obecný termín pro stavy, které vypadají podobně jako Parkinsonova choroba).

 

Onemocnění motorických neuronů

K těm dochází, když neurony, které řídí pohyb, odumírají. Příkladem je amyotrofická laterální skleróza (ALS, často známá jako „Lou Gehrigova nemoc“) a progresivní supranukleární paralýza (PSP).

 

Prionové choroby

Jedná se o typ onemocnění způsobující nesprávné skládání bílkovin, které způsobují vážné poškození mozku v relativně krátké době (většina lidí nepřežije déle než rok). 

 

Creutzfeldt-Jakobova choroba je nejčastější a většina případů se vyskytuje z neznámých příčin. Může být také genetická (doba přežití se u těchto případů pohybuje mezi jedním a deseti lety).

 

Dobré vědět

Je důležité si uvědomit, že různé degenerativní choroby mozku se v mnoha oblastech překrývají. Mnohé z nich mají společné příznaky a jejich příčiny fungují podobně.

 

Příznaky neurodegenerativních poruch

Tyto poruchy mohou s postupující progresí ovlivnit všechny aspekty života člověka, jako např.:

 • pohyblivost a rovnováhu,
 • abnormální pohyby,
 • polykání,
 • funkci močového měchýře a střev,
 • kolísání krevního tlaku,
 • spánek,
 • dýchání,
 • srdeční činnost,
 • paměť a kognitivní schopnosti,
 • náladu,
 • řeč.

Co způsobuje neurodegenerativní onemocnění?

Některá neurodegenerativní onemocnění mají jasně identifikovatelnou příčinu, kterou lékaři mohou určit. Často však nelze najít jedinou konkrétní příčinu. 

 

Místo toho výzkum naznačuje, že na vzniku neurodegenerativních onemocnění se může podílet několik různých faktorů. Existují také případy, kdy zdravotníci nemohou zjistit příčinu vůbec, což může být pro pacienty a jejich blízké znepokojivé a frustrující.

 

Odborníci dosud identifikovali desítky možných příčin nebo rizikových faktorů. Ty se obvykle dělí do několika specifických kategorií, mezi něž patří např:

 

demence

 

Věk

Obecně se jedná o nejdůležitější faktor pro vznik neurodegenerativních onemocnění. Tato onemocnění mají silnou vazbu na věk. 

 

Čím jste starší, tím větší je pravděpodobnost, že se u vás některá z nich vyvine. Některá degenerativní onemocnění mozku mohou začít již v raném věku, ale to je méně časté.

 

Genetika

Mnoho neurodegenerativních onemocnění má silnou vazbu na rodinnou anamnézu. To je často způsobeno specifickými mutacemi, které můžete zdědit a které zvyšují riziko. Může dojít i ke spontánním mutacím a někdy hraje roli kombinace genů.

 

Prostředí

Životní prostředí může být významným faktorem při vzniku těchto onemocnění. Roli může hrát vystavení znečištění, chemikáliím a toxinům, určité typy infekcí a dokonce i místo, kde žijete (například nižší hladina vitaminu D, která je tím častější, čím dále žijete od zemského rovníku, souvisí s onemocněními typu demence).

 

Anamnéza

Anamnéza a minulé zdravotní události mohou hrát roli při vzniku neurodegenerativních onemocnění. Některá neurodegenerativní onemocnění mohou vzniknout v důsledku určitých zdravotních událostí nebo se mohou v jejich důsledku zhoršit. 

 

Mezi příklady patří rakovina, některé typy infekcí, pokud jste prodělali úraz hlavy a další.

 

Zvyky, rutina a volby

Mezi příklady patří to, co jíte, jak jste aktivní, zda užíváte tabákové výrobky, kolik konzumujete alkoholu a mnoho dalších.

 

mozek neuro

 

Diagnostika neurodegenerativních onemocnění 

Diagnostika neurodegenerativních onemocnění se liší podle typu onemocnění. Zdravotníci obvykle začínají neurologickým vyšetřením a rozhovorem s pacientem nebo jeho blízkými, aby se dozvěděli o příznacích a anamnéze.

 

Některé neurodegenerativní stavy lze diagnostikovat pomocí specifických testů. Mezi tyto testy patří:

 

Laboratorní vyšetření

Některé neurodegenerativní stavy mohou být diagnostikovány pomocí krevních testů a genetických vyšetření.

 

Zobrazovací vyšetření

Testy jako počítačová tomografie (CT) nebo magnetická rezonance (MRI) umožňují lékařům zkoumat strukturu mozku a odhalit poškození nebo změny, které mohou naznačovat neurodegenerativní onemocnění. Tyto testy mohou také pomoci vyloučit jiné možné příčiny příznaků.

 

Histopatologické vyšetření po smrti

Některá onemocnění, jako je Pickova choroba nebo chronická traumatická encefalopatie, mohou být potvrzena pouze po pitvě, kdy je možné zkoumat mozkovou tkáň pod mikroskopem.

 

V závislosti na konkrétním onemocnění a příznacích mohou být provedeny další testy, které se zaměřují na různé oblasti mozku. Váš lékař vám doporučí vhodné testy a vysvětlí, proč jsou nezbytné pro vaši diagnózu.

 

Jak se léčí neurodegenerativní onemocnění a existuje na ně lék?

Všechna neurodegenerativní onemocnění jsou bohužel nevyléčitelná. Tato onemocnění ničí mozkové buňky, což nelze zvrátit.

 

Některá neurodegenerativní onemocnění jsou léčitelná, záleží na tom, proč k nim dochází. Některá z těchto onemocnění jsou přímo léčitelná, takže můžete být schopni zvládnout, omezit nebo zpomalit jejich účinky. 

 

Jiná onemocnění nejsou přímo léčitelná, ale může být možné léčit jejich příznaky a zlepšit kvalitu vašeho života.

 

Vzhledem k tomu, že léčba se může velmi lišit, je lékař tou nejlepší osobou, která vám řekne, jaké léčebné postupy jsou možné a které doporučuje. 

 

Informace, které vám poskytne, budou nejrelevantnější a nejpřesnější, protože zohlední také podrobnosti situace, anamnézu a další. Může také informovat o vedlejších účincích a komplikacích, které se mohou vyskytnout, na co si dát pozor a o dalších okolnostech.

 

Prevence neurodegenerativních onemocnění 

Neurodegenerativní onemocnění sice nelze zcela vyloučit, ale můžete snížit riziko jejich vzniku. 

 

Protože tato onemocnění vznikají kombinací různých faktorů, minimalizace těchto rizik může pomoci snížit pravděpodobnost vzniku neurodegenerativních onemocnění. Zde jsou některé kroky, které můžete podniknout:

 

Dodržujte vyváženou stravu

Strava má významný vliv na zdraví mozku. Špatná strava může zvýšit náchylnost k neurodegenerativním onemocněním a také k dalším zdravotním problémům, jako jsou mrtvice.

 

Udržujte se fyzicky aktivní a sledujte zdravou hmotnost 

Vaše hmotnost a úroveň fyzické aktivity ovlivňují nejen váš mozek, ale i celkové zdraví. Problémy s oběhem, jako je vysoký krevní tlak, a metabolické poruchy, jako je cukrovka 2. typu, mohou přispět k rozvoji neurodegenerativních onemocnění.

 

Používejte bezpečnostní pomůcky

Poranění hlavy, jako jsou otřesy mozku a traumatická poranění mozku, mohou výrazně zvýšit riziko neurodegenerativních onemocnění. 

 

Proto je důležité používat bezpečnostní vybavení při aktivitách, kde hrozí riziko poranění hlavy, abyste ochránili své zdraví na dlouhou dobu.

 

 

Na kvalitě a správnosti informací, které s vámi sdílíme v našich článcích, nám záleží stejně jako na našich produktech samotných. Pokud jste našli v našem článku nějakou chybu, překlep či nesrovnalost, dejte nám vědět na info@herbalus.cz nebo nám zavolejte na číslo +420 735 158 122.

 

Autor: Tereza Hoffmannová 

 

Zdroje: 

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/24976-neurodegenerative-diseases

https://www.niehs.nih.gov/research/supported/health/neurodegenerative

https://medlineplus.gov/degenerativenervediseases.html 

https://utswmed.org/conditions-treatments/neurodegenerative-disorders/